خانه

یادداشت های دکتر حمید پورشریفی

مدیر سایت
/ دسته بندی ها: یادداشت

سال «پوشش همگانی سلامت»، بیمه خدمات روانشناسی و کتاب ارزش نسبی خدمات

 

💠 سال «پوشش همگانی سلامت»، بیمه خدمات روانشناسی و کتاب ارزش نسبی خدمات

دکتر حمید پورشریفی، 19 فروردین 1397

 

🔸 مقارن با 18 فروردین 1397، روز جهانی سلامت و اولین روز سالی که با «پوشش همگانی سلامت&r