مقاله ها

مقاله

برازش روابط علی – ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و اجبار والدینی با واسطه گری همدلی شناختی و عاطفی

مدیر سایت 0 557 امتیاز مطلب: 2/5
بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج؛ پورشریفی، حمید و عندلیب کورایم، مرتضی. (زیرچاپ). برازش روابط علی – ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و اجبار والدینی با واسطه گری همدلی شناختی و عاطفی. شناخت اجتماعی

هنجاریابی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدید نظر شده در بین جمعیت خلافکار تهران

مدیر سایت 0 474 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج؛ پورشریفی، حمید و عندلیب کورایم، مرتضی. (زیرچاپ). هنجاریابی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدید نظر شده در بین جمعیت خلافکار تهران. فصلنامه علمی- پژوهشی اندازه گیری تربیتی

سوگیری شناختی، حساسیت اضطراب و راهبردهای مقابله ای در مدل نشانه های اضطراب کودکان مقطع ابتدایی: مدل یابی معادلات ساختاری

مدیر سایت 0 413 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
زینالی، شیرین؛ پورشریفی، حمید؛ باباپور خیرالدین، جلیل؛ محمود علیلو، مجید و خانجانی، زینب. (زیر چاپ). سوگیری شناختی، حساسیت اضطراب و راهبردهای مقابله­ای در مدل نشانه­های اضطراب کودکان مقطع ابتدایی: مدل­یابی معادلات ساختاری. فصلنامه روان­شناسی مدرسه

مدل ساختاری برای تبیین افسردگی پس از تشخیص سرطان روده: بر اساس ادراک بیماری و حمایت اجتماعی

مدیر سایت 0 531 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
اقبالی، حسین؛ پورشریفی، حمید؛ احدی، حسن و عشایری، حسین. (زیر چاپ). مدل ساختاری برای تبیین افسردگی پس از تشخیص سرطان روده: بر اساس ادراک بیماری و حمایت اجتماعی. مجله ایرانی پژوهش­های بالینی

پیش بینی کننده های روان شناختی رضایت از زندگی در دانش آموزان و والدین

مدیر سایت 0 506 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
ورمقانی، حمیرا و پورشریفی، حمید. (زیر چاپ). پیش­ بینی کننده­ های روان­شناختی رضایت از زندگی در دانش­ آموزان و والدین. فصلنامه نوین روان­شناختی دانشگاه تبریز

پیش بینی بیماری قلبی بر اساس عوامل شخصیتی و عوامل خطر روان شناختی

مدیر سایت 0 330 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
حسین­پور، محمدرضا و پورشریفی، حمید. (زیر چاپ). پیش­بینی بیماری قلبی بر اساس عوامل شخصیتی و عوامل خطر روان­شناختی. مجله پژوهش­های تحلیلی در طب بالینی

تاثیرات بازی‌های رایانه‌ای با تهییج‌کنندگی بالا (ندای وظیفه) و پایین (پرندگان خشمگین) بر سطح انگیختگی زیستی کودکان پسر

مدیر سایت 0 1 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تقوی جلودار، مریم؛ پورشریفی، حمید؛ نظری، محمدعلی؛ شاهرخی، حسن. (1396).  تاثیرات بازی‌های رایانه‌ای با تهییج‌کنندگی بالا (ندای وظیفه) و پایین (پرندگان خشمگین) بر سطح انگیختگی زیستی کودکان پسر. فصلنامه پژوهش در سلامت روانی، 11، 1، 48-39

). مقايسه مشكلات تصوير بدني و اضطراب اجتماعي - جسماني در نوجوانان چاق و داراي وزن طبيعي: بررسي نقش تعديل كنندگي فشار اجتماعي – فرهنگي براي كاهش وزن و تغيير بدني

مدیر سایت 0 0 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
پورشریفی، حمید؛ هاشمی نصرت آباد، تورج؛ احمدی، محمد. (1396). مقايسه مشكلات تصوير بدني و اضطراب اجتماعي - جسماني در نوجوانان چاق و داراي وزن طبيعي: بررسي نقش تعديل كنندگي فشار اجتماعي – فرهنگي براي كاهش وزن و تغيير بدني. فصلنامه روانشناسي سلامت، 6، 21، 86-103

بررسي اثربخشي پروتكل مبتني بر يكپارچه نگري بر كاهش پريشاني روان شناختي در سالمندان

مدیر سایت 0 0 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
ملاجعفر، همدم؛ پورشریفی، حمید؛ مسچی، فرحناز؛ برماس، حامد؛ تاجری، بیوک. (1396). بررسي اثربخشي پروتكل مبتني بر يكپارچه نگري بر كاهش پريشاني روان شناختي در سالمندان. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20، 3،  88-97

ارزيابي مدل شناختي- شخصيتي اختلال اضطراب فراگير در تبيين ادراك درد بيماران داراي درد مزمن

مدیر سایت 0 0 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
سپهریان آذر، فیروزه؛ عیسی زادگان، علی؛ اسدی مجره، سامره و پورشریفی، حمید. (1396). ارزيابي مدل شناختي- شخصيتي اختلال اضطراب فراگير در تبيين ادراك درد بيماران داراي درد مزمن. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 19، 1،  32-41.

شاخص های روانسنجی پرسش نامه رفتارهای خود- مدیریتی پس از عمل جراحی چاقی

مدیر سایت 0 0 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
 سبحانی، زهرا؛ احدی، حسن؛ خسروی، صدرا؛ پورشریفی، حمید و صیرفی، محمدرضا. (1396). شاخص­های روانسنجی پرسش­نامه رفتارهای خود- مدیریتی پس از عمل جراحی چاقی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20، 1 (118)، 84-95.

تاثير مصاحبه انگيزشي بر پيروي از درمان در افراد چاق جراحي شده به روش اسليو گاستركتومي

مدیر سایت 0 0 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
 سبحانی، زهرا؛ احدی، حسن؛ خسروی، صدرا؛ پورشریفی، حمید و صیرفی، محمدرضا. (1395). تاثير مصاحبه انگيزشي بر پيروي از درمان در افراد چاق جراحي شده به روش اسليو گاستركتومي. ماهنامه ارمغان دانش ، شماره 119، 1218-1235.

رابطه کمال گرایی با عاطفه مثبت و منفی و افکار خودکشی در دانشجویان با گرایشات وسواسی

مدیر سایت 0 0 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
متین پور، بهمن؛ پورشریفی، حمید؛ حشمتی، رسول؛ حبیبی، رومینا؛ یمین، نگار و قناتی، متانت (1395). رابطه کمال گرایی با عاطفه مثبت و منفی و افکار خودکشی در دانشجویان با گرایشات وسواسی. مجله طنین سلامت، 4، 3، 1-7.

عوامل آسیب پذیری اختلال اضطراب فراگیر بر اساس مدل آسیب پذیری سه گانه

مدیر سایت 0 1 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
 پورشریفی، حمید؛ باباپور خیرالدین، جلیل و کارسازی، حسین. (1395). عوامل آسیب­پذیری اختلال اضطراب فراگیر بر اساس مدل آسیب­پذیری سه­گانه. کومش، 18، 1 (66)، 51-61.

نقش نارضایتی از تصویر بدنی و سلامت روانی در پیش¬بینی چاقی دختران نوجوان

مدیر سایت 0 305 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
زارعی، احمد؛ پورشریفی، حمید و باباپور خیرالدین، جلیل. (1395). نقش نارضایتی از تصویر بدنی و سلامت روانی در پیش­بینی چاقی دختران نوجوان. مجله­ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 18، 3، 204-197.

رابطه ناگویی خلقی و کیفیت زندگی در بیماران با شکایت درد مراجعه به درمانگاه های پزشکی و افراد سالم

مدیر سایت 0 1 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
پیشوا، نوشین؛ بیانلو، اعظم؛ پورشریفی، حمید و یاوری، طاهره. (1395). رابطه ناگویی خلقی و کیفیت زندگی در بیماران با شکایت درد مراجعه به درمانگاه­های پزشکی و افراد سالم. روانشناسی سلامت، 19، 71-59

اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

مدیر سایت 0 1 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
علیزاده، اصغر؛ پورشریفی، حمید. (1395). اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. مجله روانشناسی و روان­پزشکی شناخت، 3، 2، 55-44

مقایسه دقت ادراک زمان در کودکان دارای ADHD با کودکان عادی شهر اهواز

مدیر سایت 0 1 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
  فرطوسی، فاطمه؛ نظری، محمدعلی؛ پورشریفی، حمید؛ ریاحی، فروغ. (1394). مقایسه دقت ادراک زمان در کودکان دارای ADHD با کودکان  عادی شهر اهواز. مجله دستآوردهای روانشناسی بالینی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، 1، 1 (2)، 29-44.

نقش متغیرهای والد- کودک در مدل ساختاری اضطرابی کودکان

مدیر سایت 0 1 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
پورشریفی، حمید؛ باباپور خیرالدین، جلیل؛ محمود علیلو، مجید؛ خانجانی، زینب و زینالی، شیرین. (1394). نقش متغیرهای والد- کودک در مدل ساختاری اضطرابی کودکان. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی، 4، 15، 29-17.

اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی 8 مرحله ای کش بر بهبود بهزیستی روان¬شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان

مدیر سایت 0 1 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
باوادی، بیتا؛ پورشریفی، حمید و لطفی کاشانی، فرح (1394). اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی 8 مرحله­ای کش بر بهبود بهزیستی روان­شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان.  فصلنامه بیماری­های پستان ایران، 8، 4، 51-41.

رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت خواب با سلامت عمومی ساکنان سرای سالمندان

مدیر سایت 0 1 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
  پورشریفی، حمید و فرهمند ثابت، مجید (1394). رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت خواب با سلامت عمومی ساکنان سرای سالمندان.  مجله روانشناسی پیری، 1، 1، 39-31.

بررسي وابستگي به اينترنت و علائم اختلال بيش فعالي كم توجهي در دانشجويان

مدیر سایت 0 1 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
 وطنی، فاروق؛ آزادی منش، پگاه؛ پورشریفی، حمید و عصفوری، میعاد. (۱۳۹۴). بررسي وابستگي به اينترنت و علائم اختلال بيش فعالي كم توجهي در دانشجويان. مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران، 132، 33۷-33۴.

اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر روی قربانیان جنسی روابط عاطفی: مطالعه تک موردی

مدیر سایت 0 1 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
اکبری، ابراهیم؛ پورشریفی، حمید؛ فهیمی، صمد؛ عظیمی، زینت؛ محمود علیلو، مجید؛ امیری، احمد و وحیدی، پریسا. (۱۳۹۴). اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر روی قربانیان جنسی روابط عاطفی: مطالعه تک موردی. اصول بهداشت روانی، ۱۸ (۱)، ۲۱-۱۰.

رابطه تاب آوری و منبع کنترل با شادکامی دانشجویان

مدیر سایت 0 1 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
بهادری خسروشاهی، جعفر؛ باباپور، جلیل؛ و پورشریفی، حمید. (۱۳۹۴). رابطه تاب آوری و منبع کنترل با شادکامی دانشجویان. پژوهش­های روان­شناختی، ۱۸، ۲ (۳۶)، ۱۲۷-۱۱۴.
RSS
دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi