مقاله های دکتر پورشریفی

برازش روابط علی – ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و اجبار والدینی با واسطه گری همدلی شناختی و عاطفی

مدیر سایت 0 571 امتیاز مطلب: 2/5
بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج؛ پورشریفی، حمید و عندلیب کورایم، مرتضی. (زیرچاپ). برازش روابط علی – ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و اجبار والدینی با واسطه گری همدلی شناختی و عاطفی. شناخت اجتماعی

هنجاریابی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدید نظر شده در بین جمعیت خلافکار تهران

مدیر سایت 0 488 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج؛ پورشریفی، حمید و عندلیب کورایم، مرتضی. (زیرچاپ). هنجاریابی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدید نظر شده در بین جمعیت خلافکار تهران. فصلنامه علمی- پژوهشی اندازه گیری تربیتی

سوگیری شناختی، حساسیت اضطراب و راهبردهای مقابله ای در مدل نشانه های اضطراب کودکان مقطع ابتدایی: مدل یابی معادلات ساختاری

مدیر سایت 0 420 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
زینالی، شیرین؛ پورشریفی، حمید؛ باباپور خیرالدین، جلیل؛ محمود علیلو، مجید و خانجانی، زینب. (زیر چاپ). سوگیری شناختی، حساسیت اضطراب و راهبردهای مقابله­ای در مدل نشانه­های اضطراب کودکان مقطع ابتدایی: مدل­یابی معادلات ساختاری. فصلنامه روان­شناسی مدرسه

مدل ساختاری برای تبیین افسردگی پس از تشخیص سرطان روده: بر اساس ادراک بیماری و حمایت اجتماعی

مدیر سایت 0 543 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
اقبالی، حسین؛ پورشریفی، حمید؛ احدی، حسن و عشایری، حسین. (زیر چاپ). مدل ساختاری برای تبیین افسردگی پس از تشخیص سرطان روده: بر اساس ادراک بیماری و حمایت اجتماعی. مجله ایرانی پژوهش­های بالینی

پیش بینی کننده های روان شناختی رضایت از زندگی در دانش آموزان و والدین

مدیر سایت 0 518 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
ورمقانی، حمیرا و پورشریفی، حمید. (زیر چاپ). پیش­ بینی کننده­ های روان­شناختی رضایت از زندگی در دانش­ آموزان و والدین. فصلنامه نوین روان­شناختی دانشگاه تبریز

پیش بینی بیماری قلبی بر اساس عوامل شخصیتی و عوامل خطر روان شناختی

مدیر سایت 0 340 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
حسین­پور، محمدرضا و پورشریفی، حمید. (زیر چاپ). پیش­بینی بیماری قلبی بر اساس عوامل شخصیتی و عوامل خطر روان­شناختی. مجله پژوهش­های تحلیلی در طب بالینی
RSS

DnnForge - NewsArticles


مقاله های ارائه شده در همایش ها

مقاله های ارائه شده در همایش ها، سمینارها و کنگره های روانشناسی
13
چکیده:   حسن ­آبادی، حمیدرضا؛ یعقوبی، حمید؛ پیروی، حمید؛ پورشریفی، حمید؛ حمیدپور، حسن؛ اکبری زردخانه، سعید؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ فرزان، نسرین؛ فخاری، الهام (1391).  دریافت .pdf
02
چکیده:  پورشريفي، حميد؛ صولتی، سهیلا (1391). روانشناسی معاصر، ویژه نامه چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران. 1888-1884 دریافت.pdf
02
چکیده:  ماشینچی عباسی، نعیمه؛ خانجانی، زینب؛ هاشمی، تورج؛ پورشریفی، حمید(1391). روانشناسی معاصر، ویژه نامه چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران. 2657-2653 دریافت.pdf
02
چکیده:  اکبری، ابراهیم؛ پورشریفی، حمید؛ فهیمی، صمد (1390).  بیست و هشتمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دریافت.pdf
02
چکیده: هاشمي، تورج؛ محمودعليلو، مجيد؛ پورشريفي، حميد؛ بيرامي، منصور؛ نعمتي سوگلي تپه، فاطمه. (1392). روان­شناسي باليني; 5، 2 (پياپي 18)،89-99. دریافت .pdf
15
چکیده: سلامتی، پیمان؛ پورشريفي، حميد؛ رهبری منش، علی اکبر؛ عمادی کوچک، حمید؛ نجفی، زهرا (1391).  ویژه نامه چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران. 1639-1636. دریافت .pdf
15
چکیده: پورشريفي، حميد؛ نظری، محمدعلی؛ تقوی، مریم. (1391).  ویژه نامه چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.772-769. دریافت .pdf
15
چکیده: احمدی، حامد؛ پورسریفی، حمید؛ باباپور خیرالدین، جلیل (1391).  ویژه نامه چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران .170-115 دریافت .pdf
15
چکیده:  بخت شکوهی، سولماز؛ پورشریفی، حمید؛ محمود علیلو، مجید (1391).  ویژه نامه چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران 466-462.  دریافت .pdf
15
چکیده:   اسدي مجره، سامره؛ عابديني، مريم؛ پورشريفي، حميد؛ مهذب پور، سهیلا (1391). رابطه استرس ادراك شده و سبكهاي اسناد با كيفيت زندگي در مبتلايان به ديابت. ویژه نامه چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.170-167. دریافت .pdf
15
چکیده:  پورشریفی، حمید؛ یعقوبی، حمید؛ پیروی، حمید؛ حاجبی، احمد؛ ؛ اکبری زردخانه، سعید حسن­آبادی، حمیدرضا(1391). ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دریافت.pdf
15
چکیده:  علی مهدی، منصور؛ فهیمی، صمد؛ پورشریفی، حمید؛ اکیری، ابراهیم (1390). بیست و هشتمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دریافت چکیده .jpg
15
چکیده: Poursharifi, H., Babapour, J., Zamani, R., Besharat, M. A., Mehryar, A. H. (21-25 April, 2010). Asadolah Rajab.  World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, Antalya, Turkey.  دریافت pdf
13
چکیده: پورشريفي، حميد (1391)،  ویژه نامه نخستین کنگره ملی آموزش بیمار.42-41 دریافت pdf ​
دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi