لینک مقاله ها در گوگل اسکولار و اسکوپوس

مقاله های دکتر پورشریفی

برازش روابط علی – ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و اجبار والدینی با واسطه گری همدلی شناختی و عاطفی

مدیر سایت 0 571 امتیاز مطلب: 2/5
بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج؛ پورشریفی، حمید و عندلیب کورایم، مرتضی. (زیرچاپ). برازش روابط علی – ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و اجبار والدینی با واسطه گری همدلی شناختی و عاطفی. شناخت اجتماعی

هنجاریابی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدید نظر شده در بین جمعیت خلافکار تهران

مدیر سایت 0 488 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج؛ پورشریفی، حمید و عندلیب کورایم، مرتضی. (زیرچاپ). هنجاریابی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدید نظر شده در بین جمعیت خلافکار تهران. فصلنامه علمی- پژوهشی اندازه گیری تربیتی

سوگیری شناختی، حساسیت اضطراب و راهبردهای مقابله ای در مدل نشانه های اضطراب کودکان مقطع ابتدایی: مدل یابی معادلات ساختاری

مدیر سایت 0 420 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
زینالی، شیرین؛ پورشریفی، حمید؛ باباپور خیرالدین، جلیل؛ محمود علیلو، مجید و خانجانی، زینب. (زیر چاپ). سوگیری شناختی، حساسیت اضطراب و راهبردهای مقابله­ای در مدل نشانه­های اضطراب کودکان مقطع ابتدایی: مدل­یابی معادلات ساختاری. فصلنامه روان­شناسی مدرسه

مدل ساختاری برای تبیین افسردگی پس از تشخیص سرطان روده: بر اساس ادراک بیماری و حمایت اجتماعی

مدیر سایت 0 543 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
اقبالی، حسین؛ پورشریفی، حمید؛ احدی، حسن و عشایری، حسین. (زیر چاپ). مدل ساختاری برای تبیین افسردگی پس از تشخیص سرطان روده: بر اساس ادراک بیماری و حمایت اجتماعی. مجله ایرانی پژوهش­های بالینی

پیش بینی کننده های روان شناختی رضایت از زندگی در دانش آموزان و والدین

مدیر سایت 0 518 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
ورمقانی، حمیرا و پورشریفی، حمید. (زیر چاپ). پیش­ بینی کننده­ های روان­شناختی رضایت از زندگی در دانش­ آموزان و والدین. فصلنامه نوین روان­شناختی دانشگاه تبریز

پیش بینی بیماری قلبی بر اساس عوامل شخصیتی و عوامل خطر روان شناختی

مدیر سایت 0 340 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
حسین­پور، محمدرضا و پورشریفی، حمید. (زیر چاپ). پیش­بینی بیماری قلبی بر اساس عوامل شخصیتی و عوامل خطر روان­شناختی. مجله پژوهش­های تحلیلی در طب بالینی
RSS

DnnForge - NewsArticles

13
چکیده:   حسن ­آبادی، حمیدرضا؛ یعقوبی، حمید؛ پیروی، حمید؛ پورشریفی، حمید؛ حمیدپور، حسن؛ اکبری زردخانه، سعید؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ فرزان، نسرین؛ فخاری، الهام (1391).  دریافت .pdf
03
چکیده: آذری، شیدا؛ پورشریفی، حمید؛ فتی، لادن دریافت pdf
03
چکیده:   Besharat, M. A., Azizi, K., Poursharifi, H. (2011). Procedia Social and Behavioral Sciences 15, 1276–1279.  دریافت.pdf
02
چکیده: Besharat, M. A., Azizi, K., Poursharifi, H. (2011). Procedia Social and Behavioral Sciences 15, 1280–1283 .  دریافت.pdf
02
چکیده: بشارت، محمدعلی؛ عزیزی، کورش؛ پورشریفی، حمید. (1390). خانواده پژوهی، 7، 2، 160-145. دریافت.pdf
02
چکیده: Arghavanian, Zh., Khanjani, Z., Poursharifi, H. (2010). . Procedia Social and Behavioral Sciences 5, 1955–1959  دریافت.pdf
02
چکیده:  امیری پیچا کلایی، احمد؛ پورشریفی، حمید؛ قاسمی­پور، عبدالله. (1390). مجله پزشکی ارومیه، 23، 4، 362-354.  دریافت.pdf
02
چکیده:  اكبري، ابراهيم؛ خانجانی، زينب؛ پورشريفي، حميد؛ محمود عليلو، مجيد؛ عظيمي، زينب(1391). مجله روانشناسی بالینی، 4، ۳، 101-87. دریافت .pdf
02
چکیده:  پورشريفي، حميد؛ صولتی، سهیلا (1391). روانشناسی معاصر، ویژه نامه چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران. 1888-1884 دریافت.pdf
02
چکیده:  ماشینچی عباسی، نعیمه؛ خانجانی، زینب؛ هاشمی، تورج؛ پورشریفی، حمید(1391). روانشناسی معاصر، ویژه نامه چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران. 2657-2653 دریافت.pdf
02
چکیده:  اکبری، ابراهیم؛ پورشریفی، حمید؛ فهیمی، صمد (1390).  بیست و هشتمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دریافت.pdf
02
چکیده: یعقوبی، حسن؛ حسن آبادی، حمیدرضا؛ پیروی، حمید؛ پورشریفی، حمید؛ اکبری زردخانه، سعید؛ حمیدپور، حسن؛ صبحی­قراملکی، ناصر؛ هادوی، اصغر؛ کاویان، زهرا؛ حشمتی، محمدرضا؛ رضوی، مرضیه. (1392). . فرهنگ در دانشگاه اسلامی 7، 3، 2، 216-187. دریافت.pdf
02
چکیده:  صالحی، سپیده؛ پورشریفی، حمید؛ بیدادیان، مریم. (1393). مجله پزشکی ارومیه، 25، 5، 381- 373 دریافت.pdf
02
چکیده:  پورشریفی، حمید؛ مبعث زمانی، مریم. (1392). فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 8، 31، 39-27 دریافت.pdf
02
چکیده: پورشریفی، حمید؛ هاشمی نصرت آباد، تورج؛ احمدی، محمد. (1393).  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 9، 2، 58-49 دریافت.pdf
02
چکیده:  پیمان­ نیا، بهرام؛ پورشریفی، حمید؛ محمود علیلو، مجید. (1392).  مجله دست­آوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز، 4، 3 (20)، 2، 160-141 دریافت.pdf
02
چکیده:   Noorbakhsh, S.S., Khanjani, Z., Poursharifi, H., (2012). International Journal of Psychology, Vol. 6, No. 2, 112-126  دریافتpdf
02
چکیده: نبی زاده چپانه، قسیم؛ پورشریفی، حمید؛ فرنام، علیرضا؛ قادری، هاله؛ انصاری زنگکانی، بهجت؛ شیرعلی زاده، نرمین. (1393). مجله روانشناسی بالینی، 6، 2(22)، 28-13 دریافت.pdf
02
چکیده:  خانجانی، زینب؛ پورشریفی، حمید؛ ماشینچی عباسی، نعیمه؛ هاشمی، تورج. (1392).  روانشناسی سلامت- فصلنامه علمی پژوهشی، 2، 2، 77-62 دریافت.pdf
02
چکیده: هاشمي، تورج؛ محمودعليلو، مجيد؛ پورشريفي، حميد؛ بيرامي، منصور؛ نعمتي سوگلي تپه، فاطمه. (1392). روان­شناسي باليني; 5، 2 (پياپي 18)،89-99. دریافت .pdf
02
چکیده: فرهمندمهر، زهره؛ محمودعلیلو، مجید؛ پورشریفی، حمید. (1393) دریافت.pdf
02
چکیده: فهیمی، صمد؛ محمود علیلو، مجید؛ رحیم خانلی، معصومه؛ فخاری، علی؛ پورشریفی، حمید. (1392) دریافت.pdf
01
چکیده: Azari, Sh.; Fata, L.; Poursharifi, H.(2014). دریافت.pdf
01
چکیده: اسدی مجره، سامره؛ بخشی پور رودسری، عباس؛ پورشریفی، حمید. (1392).  دریافت pdf
01
چکیده: اکبری زردخانه، سعید؛ سهرابی، فرامرز؛ ترقی جاه، صدیقه؛ پورشریفی، حمید؛ طارمیان، فرهاد؛ پیروی، حمید؛ فلسفس نژاد، محمدرضا؛ یعقوبی، حمید؛ رمضانی، ولی الله دریافت .pdf
11
چکیده: Fatem Aghaie Meybodia, Hamid Pourshrifia, Ali Dastbaravardeb, Reza Rostamia, ZohaSaeediaAghaie Meybodi دریافت.pdf
12
چکیده: مداحي، سميه؛ محمودعليلو، مجيد؛ پورشريفي، حميد. (1392). زن و مطالعات خانواده ; 4(13):125-139.  دریافت.pdf
12
چکیده:  Alipour, A., Zare, H., Poursharifi, H., Aerab Sheibani, Kh. , Afkhami Ardekani, M. (2012).  Iranian J Publ Health, 4, 12, 76-80  دریافت .pdf
12
چکیده: Arab Sheibani, Kh., Alipor, A., Poursharifi, H., Zare, H.(2013) ،  Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 15, 29-33 دریافت.pdf
15
چکیده: سلامتی، پیمان؛ پورشريفي، حميد؛ رهبری منش، علی اکبر؛ عمادی کوچک، حمید؛ نجفی، زهرا (1391).  ویژه نامه چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران. 1639-1636. دریافت .pdf
15
چکیده: پورشريفي، حميد؛ نظری، محمدعلی؛ تقوی، مریم. (1391).  ویژه نامه چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.772-769. دریافت .pdf
15
چکیده: احمدی، حامد؛ پورسریفی، حمید؛ باباپور خیرالدین، جلیل (1391).  ویژه نامه چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران .170-115 دریافت .pdf
15
چکیده:  بخت شکوهی، سولماز؛ پورشریفی، حمید؛ محمود علیلو، مجید (1391).  ویژه نامه چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران 466-462.  دریافت .pdf
15
چکیده:   اسدي مجره، سامره؛ عابديني، مريم؛ پورشريفي، حميد؛ مهذب پور، سهیلا (1391). رابطه استرس ادراك شده و سبكهاي اسناد با كيفيت زندگي در مبتلايان به ديابت. ویژه نامه چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.170-167. دریافت .pdf
15
چکیده:   زارع، حسین؛ علیپور، احمد؛ پورشریفی، حمید؛ افخمی اردکانی، محمد؛ اعراب شیبانی، خدیجه.(1391). دوفصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، 1، 2، 52-41 دریافت .pdf
15
چکیده:  پورشریفی، حمید؛ یعقوبی، حمید؛ پیروی، حمید؛ حاجبی، احمد؛ ؛ اکبری زردخانه، سعید حسن­آبادی، حمیدرضا(1391). ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دریافت.pdf
15
چکیده: افخمی اردکانی، محمد؛ زارع، حسین؛ علیپور، احمد؛ پورشریفی، حمید؛ اعراب شیبانی، خدیجه. (1391). مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، 20، 6، 813-805 دریافت .pdf
15
چکیده:  علی مهدی، منصور؛ فهیمی، صمد؛ پورشریفی، حمید؛ اکیری، ابراهیم (1390). بیست و هشتمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دریافت چکیده .jpg
15
چکیده: Poursharifi, H., Babapour, J., Zamani, R., Besharat, M. A., Mehryar, A. H. (21-25 April, 2010). Asadolah Rajab.  World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, Antalya, Turkey.  دریافت pdf
15
چکیده: پورشریفی، حمید. (1391). مجله ی پیام دیابت، مجله علمی- آموزشی انجمن دیابت ایران، 56، 33-30.  دریافت .pdf
15
چکیده: پورشریفی، حمید؛ علیپور، احمد؛ زارع، حسین؛ افخمی اردکانی، محمد؛ اعراب شیبانی، خدیجه. (1392). نقش تیپ شخصیتی در تاثیر استرس بر هموگلوبین گلیکوزیله و کورتیزول در زنان دیابتی نوع دو. فصلنامه افق دانش، 19، 1، 51-48 دریافت .pdf
13
چکیده:   قاسمی پور، یدالله ؛ بهرامی احسان، هادی ؛عباس پور، سمیه ؛ پورشريفي، حميد . (1391).  مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 18، 4،  283-276. دریافت .pdf
13
چکیده: Garousi Farshi, M., Pour Sharifi, H., Amini Rad, M. (2013).  Asian Journal of Medical and Pharmaceutical Researches 3(2), 50-54 دریافت.pdf 
13
چکیده:  فخاری، علی ؛ فهیمی، صمد؛ رحیم خانلی، معصومه؛ پورشریفی، حمید؛ محمود عليلو، مجيد. (۱۳92).  مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تبریز، 35، 2، 71-63 دریافت .pdf
13
چکیده: باباپور خیرالدین، جلیل؛ پورشريفي، حميد ؛ هاشمی، تورج و احمدی، عزت اله. (1391). مجله روانشناسی مدرسه ، 1، 4،  38-23. دریافت .pdf
13
چکیده:  آذری ،شیدا ؛ پورشريفي، حميد؛ فتی، لادن (1391) ، مجله علوم رفتاری، 6، 4، 382-377 دریافت.pdf
13
چکیده: اصغرزاده سلماسي، فرزانه ؛ پورشریفی، حمید . (1390).   فصلنامه علوم تربیتی ،4، 14، 24-13  دریافت .pdf
13
چکیده: اسدي مجره، سامره؛ عابديني، مريم؛ پورشريفي، حميد؛ نيكوكار، مهناز(1391).  مجله روانشناسی بالینی، 4، 4 ،91-83  دریافت pdf
13
چکیده: پورشريفي، حميد (1391)،  ویژه نامه نخستین کنگره ملی آموزش بیمار.42-41 دریافت pdf ​
06
چکیده: امیری پیچاکلایی، احمد ؛ خانجانی ، زینب ؛ پورشريفي، حميد ؛عظیمی، زینب؛ فهیمی، صمد؛ اكبري، ابراهيم ؛ محمود عليلو، مجيد  و قاسم­پور، عبدالله (1391) .   فصلنامه علمی – پژوهشی اندیشه و رفتار، 6، 23، 30-21 دریافت.pdf
06
چکیده:  دریافت pdf اكبري، ابراهيم؛ خانجانی، زينب؛ پورشريفي، حميد ؛ محمود عليلو، مجيد؛ عظيمي، زينب(1391) .        مجله روانشناسی بالینی، 4، ۳، 101-87.
06
چکیده: دریافت .pdf اكبري، ابراهيم ؛ محمود عليلو، مجيد ؛خانجانی، زينب ؛ پورشريفي، حميد ؛ فهیمی، صمد ؛ امیري پیچاکلایی، احمد ؛ عظیمی، زینب. (1391)  مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 18، 3،  194-184. 
02
چکیده: احمدی ،حامد ؛ پورشريفي، حميد . (1392).  دوفصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، 2،3، 18-6 دریافت pdf
دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi