یاداشت های اجتماعی - حرفه ای دکتر حمید پورشریفی

مدیر سایت
/ دسته بندی ها: یادداشت

آیا برای صدور پروانه سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، مصاحبه حذف می‌شود؟

طرح «توانمندسازی و نظارت به جای مصاحبه»: یادداشت‌ها و مصاحبه‌هایی در خصوص آن

آیا برای صدور پروانه سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، مصاحبه حذف می‌شود؟

طرح «توانمندسازی و نظارت به جای مصاحبه»: یادداشت‌ها و مصاحبه‌هایی در خصوص آن

https://t.me/DrPoursharifi

مخاطب: #روان‌شناسان و #مشاوران

 

💠 چهارم مهرماه 1398، ریاست سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، طی گزارشی از عملکرد شش‌ماهۀ اول سال 1398، به طرح «جایگزینی توانمندسازی و نظارت بجای مصاحبه» اشاره می‌کنند؛ رونمایی خارج از روال از طرحی که هنوز در شورای مرکزی مطرح نشده است.

http://www.pcoiran.ir/fa/news/803/رئیس_سازمان_نظام_روان_شناسی_و_مشاوره_کشور_گزارش_عملکرد_۶_ماهه_اول_سال_۱۳۹۸_را_اعلام_کرد

 

💠 پنجم مهرماه 1398، در مورد این طرح عام‌پسند در میان روان‌شناسان و مشاوران، اولین یادداشت انتقادی نوشته می‌شود، با عنوان: تسهیل کار «سازمان نظام و روان‌شناسان و مشاوران» یا تسهیل «آسیب به مراجعان»؟

http://poursharifi.ir/Notes/تسهیل-کار-171سازمان-نظام-و-روانشناسان-و-مشاوران187-یا-تسهیل-171آسیب-به-مراجعان187

 

💠 سیزدهم مهرماه 1398، مصاحبه رادیو سلامت (برنامۀ نیم  نگاه) با دکتر حاتمی و دکتر پورشریفی در مورد طرح جایگزینی توانمندسازی و نظارت به جای مصاحبه، برگزار می‌شود.

http://poursharifi.ir/Notes/مصاحبه-رادیو-سلامت-برنامۀ-نیم-نگاه-با-دکتر-حاتمی-و-دکتر-پورشریفی

 

💠 هفدهم مهرماه 1398، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در مصاحبه با ایسنا در خصوص طرح «توانمندسازی و نظارت به جای مصاحبه» اظهار نظر می‌کند.

https://www.isna.ir/news/98071712942/تسهیل-صدور-پروانه-روانشناسان-مغایر-قانون-تشکیل-سازمان-روانشناسی

 

💠 بحث و گفتگو در خصوص طرح مطرح شده، نه بر اساس نیازهای شخصی و برداشت‌ها، بلکه با تکیه بر مستندات علمی -حرفه‌ای و روال جهانی، در گروه‌های روان‌شناسی و مشاوره پیشنهاد می‌شود.

@DrPoursharifi

مطلب قبلی مصاحبه رادیو سلامت (برنامۀ نیم نگاه) با دکتر حاتمی و دکتر پورشریفی
مطلب بعدی چگونه دوست اصلی آدمی، دشمن وی می‌شود و برعکس؟
چاپ
249 به این مطلب امتیاز دهید:
هیچ امتیازی موجود نیست

دیدگاه خود را درج فرمایید

افزودن دیدگاه

x