X

یادداشت های دکتر حمید پورشریفی

یاداشت های اجتماعی - حرفه ای دکتر حمید پورشریفی
از اکت ممنونم
مدیر سایت
/ دسته بندی ها: یادداشت

از اکت ممنونم

دکتر حمید پورشریفی

از اکت ممنونم.

اگرچه رویکرد اصلی‌ام CBT بوده و از اثربخشی آن مسرورم، در عین حال هر جا که فرصتی پیش می‌آید تا ACT را بکار گیرم یا آموزش دهم، بیش از سودمندی‌هایش برای دیگران، از نقش آن در رشد فردی خودم شگفت زده می‌شوم؛  هر لحظه که ذهن‌آگاهی را، آنسانکه مدنظر اکت است بکار می‌گیرم، نه به صورت «معنویت جدید سرمایه‌داری!» (Purser, R., 2019)، هر موقع که بدون آمیختگی (همجوشی) و مرید اکت شدن، قادر می‌شوم با بهره‌گیری از آن، از آمیختگی‌ها و زندان تعصب‌های خود رهایی یابم، هر زمان که می‌توانم با وجود تلخی‌های زندگی و بی‌هیچ فرار از آنها، ضمن بازنگری در ارزش‌هایم، در راستای آنها، به ویژه رشد و سلامت انسان‌ها و جامعه، گام‌های موثری بر ‌‌دارم، حتی اگر با پیامدهای منفی مواجه شوم، در تک تک این شرایط، رضایت خاطر دارم و قدردان همۀ آنهایی هستم که اکت را پدید آورده اند یا در انتقال آن نقش داشته‌اند. 

مطلب قبلی اعتبارگذاری شاغلان در حرفۀ روان‌شناسی: معرفی اولیۀ «مدل پنج رنگی»
مطلب بعدی دورۀ آموزشی فشرده مداخله در بحران
چاپ
801 به این مطلب امتیاز دهید:
5/0

دیدگاه خود را درج فرمایید

افزودن دیدگاه

x
fmovies.co