یادداشت ها

یاداشت های اجتماعی - حرفه ای دکتر حمید پورشریفی

مدیر سایت
/ دسته بندی ها: یادداشت

جنبه های مثبت برنامه زاویه با موضوع انتقال روانشناسی بالینی در چهارشنبه 22 دی ماه 95

 در برنامه زاویه شبکه چهار 22 دیماه، با عنوان "کشمکش بر سر رشته روانشناسی بالینی میان وزارت علوم و بهداشت" جناب آقای دکتر افروز و جناب آقای دکتر فتحی آشتیانی به عنوان مخالف انتقال و جناب آقای دکتر باقریان و جناب آقای دکتر دولتشاهی به عنوان موافق انتقال به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

پیش از برگزاری این برنامه که به نوعی مناظره تلقی می شد، این نگرانی وجود داشت که نکند ماهیت چالشی برنامه موجب طرح هرچه بیشتر ضعف­ های درونی رشته و حرفه روانشناسی شود و برنامه بیشتر به ضرر رشته باشد. به ویژه اینکه قبل از این، البته نه از طرف این بزرگواران، فضای دوقطبی خاصی ایجاد شده بود و گاهی اصول اولیه تعامل در فضای مجازی از طرف معدود افرادی رعایت نمی شد.

اگرچه برنامه زاویه ماهیت چالشی خود را داشت با این وجود، خوشبختانه پختگی شرکت کنندگان در پیشبرد بحث، نشان داد که چنین نگرانی مصداقی ندارد و حتی نتایج برعکس آن، یعنی جنبه های مثبتی از این گفتگو حاصل شد.

 

گفتگوی امشب نشان داد که:

-         طرفین بحث، با وجود اختلاف نظر جدی در خصوص موضوع انتقال روانشناسی بالینی، دغدغه های مشترکی در خصوص رشته و حرفه دارند.

-         هم موافقان و هم مخالفان به ضرورت وجودی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و در عین حال تقویت توام با اصلاح آن باوری عمیق دارند.

-         می توان اختلاف نظر داشت ولی گفتگوی توام با احترام و در مجموع مثبت و سالمی را پیش برد.

-         خودی و غیرخودی وجود ندارد، موافقان و مخالفان همه عضوی از رشته و حرفه روانشناسی هستند.

-         تنها راه فهم و درک متقابل، استفاده از اصول مذاکره است.

 

امید است در بحث های بعد از برنامه، به ویژه درفضای مجازی:

-         از تداوم دوقطبی سازی درون رشته و حرفه خودداری شده و ضمن بحث در مورد محتوای برنامه، به جنبه های مشترک نیز پرداخته شود.

-         از هر گونه برخورد هیجانی و استفاده از برچسب ها و نظایر آن که در شان جامعه روانشناسی نیست خودداری شود.

-         به جای تمرکز بر شخصیت ها، بیشتر بر محتوای مباحث تمرکز شود.

-         از نگاه قضاوتی خودداری شود.

-         در مجموع، از تعامل های درون روانشناسان به عنوان نمونه سالم تعاملات، الگویی مناسب برای عرضه به جامعه فراهم شود.

 

به نوبه خودم به عنوان یک عضو حرفه، از تک تک بزرگواران شرکت کننده در برنامه، به خاطر احساس مسئولیت شان در مقابل رشته و حرفه روانشناسی تشکر می کنم.

 

 به امید بهترین ها برای رشته و حرفه عزیزمان

 

دکتر حمید پورشریفی

دانشیار روانشناسی سلامت

22 دی ماه 1395

@DrPoursharifi

https://telegram.me/DrPoursharifi

مطلب قبلی بهترین راه اقتدار روانشناسی، توجه جدی به خود اصلاحی است؛ هنوز هم دیر نشده است.
مطلب بعدی کارورزی، مرهمی که همچنان می زخمد:
چاپ
337 به این مطلب امتیاز دهید:
هیچ امتیازی موجود نیست

دیدگاه خود را درج فرمایید

افزودن دیدگاه

x