X

یادداشت های دکتر حمید پورشریفی

یاداشت های اجتماعی - حرفه ای دکتر حمید پورشریفی
سال 1399 در حرفۀ روان‌شناسی و مشاوره
مدیر سایت
/ دسته بندی ها: یادداشت

سال 1399 در حرفۀ روان‌شناسی و مشاوره

شکایت‌های متعدد سازمان نظام علیه نقادان و دلسوزانِ حرفه

سال 1399 در حرفۀ روان‌شناسی و مشاوره

در کنار اقدامات مسئولانۀ انجمنهای علمی روان‌شناسی و مشاوره (منظومه)، به ویژه انجمن روان‌شناسی ایران در ارتقای حرفه، تلاش‌های ارزندۀ بازرسان و همراهی‌های مسئولان کشوری با مطالبات نقادان، نظیر استقرار بازرسی کل کشور در محل سازمان نظام، حرفه با چالش‌هایی نیز مواجه بود که در این میان، متاسفانه

شکایت‌های متعدد سازمان نظام علیه نقادان و دلسوزانِ حرفه

مشخصۀ این سال بوده و به نظر می‌رسد رکورد جدیدی را به خود اختصاص داده است:

شکایت علیه انجمن‌ روان‌شناسی ایران، بزرگترین انجمن علمی روان‌شناسی کشور؛ علیه بازرسان، منتخبان و چشم و گوش اعضای سازمان و  نیز علیه برخی از نقادان و دلسوزان سازمان.

فارغ از اینکه تا چه حد حق عضویت اعضای سازمان صرف چنین اقدامات قضایی شده است و چه میزان از وقت دلسوزانِ سازمان که می‌توانست صرف سازندگی حرفه شود در این مسیر از دست رفته است، آثار روانی- اجتماعی چنین اقداماتی به مراتب فراتر بوده و احتمال برتری فرهنگ امنیتی پلیسی و مغایر با گفتگو در حرفه و تسری برخی از پیامدهای آن به سطح جامعه، نگران‌کننده است و مسئولیت‌های خطیری را متوجه بانیان چنین اقدامات و در عین حال شاهدان بی‌تفاوت‌ می‌نماید.

به امید اینکه در سال آتی در حرفه، فرهنگ گفتگو، نقادی و پاسخگویی مسئولانه به مطالبات حاکم شود.

مطلب قبلی در سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره چه خبر؟
مطلب بعدی پیشگیری از خودکشی در ایران: چالش‌ها و راهکارها
چاپ
944 به این مطلب امتیاز دهید:
4/0

دیدگاه خود را درج فرمایید

افزودن دیدگاه

x
fmovies.co