X

یادداشت های دکتر حمید پورشریفی

یاداشت های اجتماعی - حرفه ای دکتر حمید پورشریفی
0 433

به جای رفع آسیب‌ها، نقادان به دادگاه کشانده شدند! هنوز هم دیرنشده است، حرفه را دریابید.

سیاست‌گذاران و مسئولان سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره! آسیب‌های درونی، خطرناک‌تر از تهدیدهای بیرونی است.

RSS
fmovies.co