یادداشت ها

یاداشت های اجتماعی - حرفه ای دکتر حمید پورشریفی

0 272

روانشناسان و انتخابات 96

 لازم است در سیاست های کلان و برنامه های کشور، توجه ویژه ای به ارتقای سلامت روان مبذول شود.

0 480

محاسن و معایب حذف کارورزی

 متن زیر، از فایل صوتی پاسخ دکتر پورشریفی به سئوال های «گروه پژوهشگران روانشناسی و مشاوره»، در خصوص «معایب و محاسن حذف کارورزی» پیاده سازی شده است.
RSS
1234
sỉ sập sàn,sisapsan,si sap san,bo si dam vay,bỏ sỉ đầm váy,bỏ sỉ,chuyen si dam vay,chuyên sỉ đầm váyđầm váy thiết kếsỉ sập sàn,sisapsan,si sap san,bo si dam vay,bỏ sỉ đầm váy,bỏ sỉ,chuyen si dam vay,chuyên sỉ đầm váyđầm váy thiết kế