X
فهرست کارگاه‌های برگزار شده

بنام دوست که هرچه داریم از اوست

کارگاه‌های آموزشی  (workshops)

دکتر حمید پورشریفی Hamid Poursharifi, Ph.D.

دانشیار روان‌شناسی سلامت Associate Professor of Health Psychology

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences

تاریخ به روزشدن 19 آبان 1399

 

 فعالیت‌های آموزشی: تدریس در دوره ها و كارگاه‌های آموزشی (218 مورد) (Teaching in Workshops)

ترتیب بر اساس تاریخ، به شکل نزولی (موارد جدید ابتدا ذکر شده اند)

 1. تدریس آنلاین در "دومین دورۀ آموزشی فشرده مداخله در بحران (36 ساعت)"، انجمن روان‌شناسی ایران، مهر و آبان 1399.
 2. تدریس آنلاین "مداخله در بحران خودکشی"، تهران، دوره آموزشی کارشناسان مراکز مشاوره بهزیستی استان‌های تهران، 5 آبان‌ 1398.
 3. تدریس آنلاین در کارگاه آموزشی "مباحث تکمیلی اخلاق حرفه‌ای در روان‌شناسی و مشاوره"، ویژه مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه‌ها، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، 21 مهر 1399.
 4. تدریس آنلاین در دوره آموزش جامع " درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)- 32 ساعت"، دانشگاه علامه طباطبایی و گروه روان‌شناسی هال، تهران، 30 و 31 مرداد و 13 و 14 شهریور 1399.
 5. تدریس آنلاین در کارگاه آموزشی "درمان شناختی- رفتاری اضطراب اجتماعی"، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، 17 مرداد 1399.
 6. تدریس آنلاین در کارگاه آموزشی "درمان شناختی- رفتاری اضطراب اجتماعی"، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، 16 مرداد 1399.
 7. تدریس آنلاین در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، ویژه مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه‌ها، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، 5 مرداد 1399.
 8. تدریس آنلاین در کارگاه آموزشی "اخلاق حرفه‌ای در روان‌شناسی و مشاوره"، ویژه مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه‌ها، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، 25 تیر 1399.
 9. تدریس آنلاین در "اولین دورۀ آموزشی فشرده مداخله در بحران"، انجمن روان‌شناسی ایران، تیر و مرداد 1399.
 10. تدریس در کارگاه آموزشی "درمان شناختی- رفتاری اضطراب اجتماعی"، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، 25 بهمن‌ماه 1398.
 11. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، تهران، مرکز مشاوره زندگی، 18 بهمن‌ماه 1398.
 12. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، معاونت فرهنگی، 11 بهمن‌ماه 1398.
 13. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، بجنورد، روان‌شناسان و مشاوران آموزش و پرورش خراسان شمالی، دوم بهمن‌ماه 1398.
 14. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تهران، روان‌شناسان و مشاوران منطقه 5 آموزش و پرورش تهران،23 دی‌ماه 1398.
 15. تدریس در کارگاه آموزشی "درمان شناختی- رفتاری اضطراب اجتماعی"، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، 13 دی‌ماه 1398.
 16. تدریس در کارگاه آموزشی "کاربست مصاحبه انگیزشی در بحران خودکشی"، ایلام، ویژه روان‌شناسان و مشاوران بهزیستی استان ایلام، 11 و 12 دی‌ماه 1398.
 17. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، معاونت فرهنگی، 29 آذرماه 1398.
 18. تدریس در کارگاه آموزشی "درمان شناختی- رفتاری اضطراب اجتماعی"، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، 28 آذرماه 1398.
 19. تدریس در کارگاه آموزشی "پیشگیری از خودکشی: بتا (QPR): "، ویژه همیاران سلامت روان‌ منطقه 6 دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، همراه با ایده شو همیاران سلامت. اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، 27 آذرماه 1398..
 20. تدریس در کارگاه آموزشی "درمان شناختی- رفتاری اضطراب اجتماعی"، ارومیه، موسسه آموزش عالی آیین کمال، 22 آذرماه 1398.
 21. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، از سری کارگاه‌های آموزشی نخستین کنگره ایرانی روان‌شناسی مثبت، 21 آذرماه 1398.
 22. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره دانشگاه، 8 آذرماه 1398.
 23. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تبریز، مرکز مشاوره تدبیر، 30 آبان‌ماه 1398.
 24. تدریس در کارگاه آموزشی "درمان شناختی- رفتاری اضطراب اجتماعی"، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، 16 آبان‌ماه 1398.
 25. تدریس در کارگاه آموزشی "درمان شناختی- رفتاری اضطراب اجتماعی"، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، 10 آبان‌ماه 1398.
 26. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، اهواز، ویژه روان‌شناسان و مشاوران بهزیستی استان خوزستان، 3 آبان‌ماه 1398.
 27. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، اهواز، ویژه روان‌شناسان و مشاوران بهزیستی استان خوزستان، 2 آبان‌ماه 1398.
 28. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، اصفهان، مرکز مشاوره رها، 12 مهر 1398.
 29. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تهران، مرکز مشاوره بینش نوین، 6 شهریور 1398.
 30. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، مشهد، مرکز مشاوره آستان مهر مشهد، 25 مرداد 1398.
 31. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، مشهد، مرکز مشاوره آستان مهر مشهد، 24 مرداد 1398.
 32. تدریس در کارگاه آموزشی "درمان شناختی- رفتاری اضطراب فراگیر"، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، 11 مرداد 1398.
 33. تدریس در کارگاه آموزشی "درمان شناختی- رفتاری اضطراب اجتماعی"، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، 20 تیرماه 1398.
 34. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی در رفتارهای پرخطر"، ویژه روان‌شناسان و مشاوران آموزش و پرورش خراسان رضوی، مشهد، 13 تیرماه 1398.
 35. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران، با تاکید بر بلایا"، ویژه روان‌شناسان و مشاوران شهرداری‌های مناطق تهران 12 تیرماه 1398.
 36. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، روان‌شناسان و مشاوران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی، 6 و 7 تیرماه 1398.
 37. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، ویژه روان‌شناسان و مشاوران مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه‌های منطقه 6، دانشگاه شهر کرد، 29 و 30 خرداد 1398.
 38. تدریس در 2 کارگاه آموزشی " هیجان‌های منفی و سلامت روان"، ویژه کارکنان پلیس راهور ناجا، در دوره‌های استانداردسازی و تعالی رفتار سازمانی تهران، 11 و 18 اسفندماه 1397.
 39. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی"، ویژه روان‌شناسان مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، 15 و 16 اسفندماه 1397.
 40. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، ویژه روان‌شناسان و مشاوران بهزیستی و آموزش و پرورش استان اردبیل، بهزیستی استان اردبیل، 9 اسفندماه 1397.
 41. تدریس در 2 کارگاه آموزشی " مصاحبه انگیزشی"، ویژه روان‌شناسان مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی، مشهد، (سری اول)، 17 و 18 بهمن‌ماه 1397؛ (سری دوم)، 24 و 25 بهمن‌ماه 1397.
 42. تدریس در کارگاه آموزشی " مصاحبه انگیزشی و افزایش پیروی از درمان"، دومین همایش انجمن روان‌درمانی، تهران، کتابخانه مرکزی، 10 بهمن‌ماه 1397.
 43. تدریس در کارگاه آموزشی " مصاحبه انگیزشی"، ویژه روان‌شناسان و مشاوران بهزیستی لامرد، 7 بهمن‌ماه 1397.
 44. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی: "، ویژه روان‌شناسان و مشاوران آموزش و پروش استان کرمان، کرمان، 3 و 4 بهمن‌ماه 1397.
 45. تدریس در 5 کارگاه آموزشی "هیجان‌های منفی و سلامت روان"، ویژه فرماندهان پلیس راهور ناجا، در دوره‌های استانداردسازی و تعالی رفتار تهران، 6 آذرماه، 4، 8، 16 و 22 دی‌ماه 1397.
 46. تدریس در کارگاه آموزشی "پیشگیری از خودکشی: بتا (QPR): "، ویژه مدیران مدارس آموزش و پرورش استان گلستان، گرگان، بعد از ظهر 19 دی‌ماه 1397.
 47. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی: "، ویژه روان‌شناسان و مشاوران آموزش و پروش استان گلستان، گرگان، قبل از ظهر 19 دی‌ماه 1397.
 48. تدریس در 4 کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی"، ویژه روان‌شناسان مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی، مشهد (سری اول)، 25 و 26 مهرماه 1397؛ (سری دوم)، 9 و 10 آبان‌ماه 1397؛ (سری سوم)، 14 و 15 آذرماه 1397؛ (سری چهارم)، 21 و 22 آذرماه 1397.
 49. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی"، ویژه روان‌شناسان و مشاوران ارومیه، موسسه آموزش عالی کمال ارومیه، 16 آذرماه 1397.
 50. تدریس در کارگاه آموزشی " آشنایی با مشکلات هیجانی رفتاری دانشحویان و نحوه کمک با آنان"، ویژه استادان دانشکده فنی دانشگاه تهران، با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه تهران، 7 آذرماه 1397.
 51. تدریس در کارگاه آموزشی "رسانه و آسیب‌های اجتماعی"، ویژه خبرنگاران حوزه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 30 آبان‌ماه 1397.
 52. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، ویژه متخصصان گوارش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 26 آبان‌ماه 1397.
 53. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی"، ویژه روان‌شناسان و مشاوران آموزش و پرورش مناطق بیست‌گانه تهران، 23 آبان‌ماه 1397.
 54. تدریس در کارگاه آموزشی "تربیت مدرسان مدیریت خشم"، با همکاری طرح هسته های مردمی سلامت روان، ویژه کارمندان دانشگاه شهید رجایی، 30 مهرماه 1397.
 55. تدریس در کارگاه آموزشی "تربیت مدرسان مدیریت خشم"، با همکاری طرح هسته های مردمی سلامت روان، ویژه روانشناسان فرهنگسراهای شهرداری تهران، 24 شهریورماه 1397.
 56. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، ویژه مسئولان و کارشناسان اورژانس اجتماعی (123) سازمان بهزیستی استان مازندران، تنکابن، 22 شهریورماه 1397.
 57. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در خودکشی: حین اقدام"، دومین همایش ملی پیشگیری از خودکشی، 18 شهریورماه 1397.
 58. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، ویژه کارشناسان اورژانس اجتماعی (123) سازمان بهزیستی استان لرستان، خرم‌آباد، 14 و 15 شهریورماه 1397.
 59. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران: نجات یک زندگی"، ویژه همیاران سلامت روان مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، مشهد، اصفهان 12 شهریورماه 1397.
 60. تدریس مصاحبه انگیزشی در کارگاه آموزشی "درمان چاقی در بزرگسالان"، ویژه پزشکان و متخصصان تغذیه، تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، 14 مردادماه 1397.
 61. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، ویژه کارشناسان اورژانس اجتماعی (123) سازمان بهزیستی استان اصفهان، اصفهان 10 و 11 مردادماه 1397.
 62. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، ویژه مددکاران اورژانس اجتماعی (123) سازمان بهزیستی خراسان رضوی، مشهد، 5 و 6 مردادماه 1397.
 63. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، ویژه روانشناسان اورژانس اجتماعی (123) سازمان بهزیستی خراسان رضوی، مشهد، 3 و 4 مردادماه 1397.
 64. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، ویژه کارشناسان اورژانس اجتماعی (123) سازمان بهزیستی اردبیل، 14 تیرماه 1397.
 65. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، ویژه روانشناسان، مشاوران و مددکاران سازمان بهزیستی اردبیل، 13 تیرماه 1397.
 66. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخلات روان‌شناختی در خشونت"، ویژه روانشناسان و مشاوران مراکز مشاوره سازمان بهزیستی آذربایجانشرقی، 6 و 7 تیرماه 1397.
 67. تدریس در کارگاه آموزشی "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)"، ویژه روانشناسان و مشاوران مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شیراز، 5 تا 7 اردیبهشت ماه 1397.
 68. تدریس در کارگاه آموزشی "تربیت مدرسان مدیریت خشم"، با همکاری طرح هسته های مردمی سلامت روان، ویژه مدیران میانی شرکت ایران خودرو دیزل، 22 فروردین‌ماه 1397.
 69. تدریس در کارگاه آموزشی "فنون حل تعارض زوجین از نگاه شناختی - رفتاری"، ویژه روانشناسان و مشاوران قزوین، قزوین، 18 اسفندماه 1396.
 70. تدریس در کارگاه آموزشی "پیشگیری از خودکشی: بتا (QPR): "، ویژه همیاران سلامت روان دانشگاه فنی حرفه‌ای، تهران، دانشکده فنی حرفه‌ای شریعتی، 17 اسفندماه 1396.
 71. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، ویژه روانشناسان و مشاوران آموزش و پرورش استان قم، قم، 12 اسفندماه 1396.
 72. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخلات پیشگیرانه در فوریت های اجتماعی با تاکید بر خودکشی"، ویژه مدیران حراست مناطق آموزش و پرورش استان خوزستان. اهواز، 9 اسفندماه 1396.
 73. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، ویژه روانشناسان و مشاوران مداخله کننده در مناطق زلزله زده کرمانشاه، کرمانشاه، اداره کل بهزیستی، 2 و 3 اسفندماه 1396.
 74. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، ویژه روانشناسان و کارشناسان مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، 25 بهمن ماه 1396.
 75. تدریس در کارگاه آموزشی "اخلاق حرفه‌­ای روانشناسان و مشاوران"، تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کارشناسان مرکز مشاوره دانشگاه، 18 بهمن ماه 1396.
 76. تدریس در کارگاه آموزشی "هوش هیجانی"، ویژه معاونین اجتماعی سازمان بهزیستی سراسر کشور، تهران، هتل مارلیک، 4 بهمن­ماه 1396.
 77. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخلات پیشگیرانه در فوریت های اجتماعی با تاکید بر اعتیاد و خودکشی"، ویژه معاونین پرورشی، مدیران حراست و کارشناسان ادارات پیشگیری از آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی. ارومیه، 28 دیماه 1396.
 78. تدریس در کارگاه آموزشی "تربیت مدرسان مدیریت خشم"، ویژه روانشناسان مراکز مشاوره دانشگاه پیام نور، 13 دیماه 1396.
 79. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، ویژه روانشناسان و کارشناسان ادارات پیشگیری از آسیب های اجتماعی مناطق آموزش و پرورش شهرستان های تهران، تهران، 6 دیماه 1396.
 80. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخلات پیشگیرانه در فوریت های اجتماعی"، ویژه روانشناسان و کارشناسان ادارات پیشگیری از آسیب های اجتماعی استان خوزستان. اهواز، 11 آذرماه 1396.
 81. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، ویژه روانشناسان بهزیستی استان یزد، یزد، 8 و 9 آبان ماه 1396.
 82. تدریس در کارگاه آموزشی "فنون حل تعارض زوجین"، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، 3 آذرماه 1396.
 83. تدریس در کارگاه آموزشی "تربیت مدرسان مدیریت خشم"، ویژه کارشناسان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، 13 آبان­ماه 1396.
 84. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، ویژه کارشناسان مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، 3 آبان­ماه 1396.
 85. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخلات پیشگیرانه در فوریت های اجتماعی"، ویژه روانشناسان و کارشناسان ادارات پیشگیری از آسیب های اجتماعی استان آموزش و پرورش مرکزی. اراک، 26 و 27 مهرماه 1396.
 86. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، ویژه روانشناسان و مشاوران، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، 20 مهرماه 1396.
 87. تدریس در کارگاه آموزشی "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت)"، شاهرود، کارشناسان منطقه نه مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه­های کشور، 12 و 13 مهرماه 1396.
 88. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، ویژه روسا و کارشناسان اورژانس اجتماعی مازندران، مازندران، بابلسر، 5 و 6 مهرماه 1396.
 89. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخلات روان‌شناختی در فوریت های اجتماعی"، ویژه کارشناسان ادارات پیشگیری از آسیب های اجتماعی استان آموزش و پرورش کرمان. کرمان، 27 و 28 شهریور ماه 1396.
 90. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 8 شهریورماه 1396.
 91. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 4 شهریورماه 1396.
 92. تدریس در کارگاه آموزشی "راهبردهای شناختی رفتاری مداخله در بحران"، ویژه روسا و کارشناسان ادارات پیشگیری از آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش استانها. اردبیل، 2 شهریور ماه 1396.
 93. تدریس در کارگاه آموزشی "راهبردهای شناختی رفتاری مداخله در بحران"، ویژه روسا و کارشناسان ادارات پیشگیری از آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش استانها. اصفهان، 26 مرداد ماه 1396.
 94. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، ویژه روانشناسان و مشاوران آموزش و پرورش یزد، 19 و 20 مرداد ماه 1396.
 95. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی"، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، 27 تیرماه 1396.
 96. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه تشخیصی"، تهران، ویژه کارشناسان خانه های امن سازمان بهزیستی کشور، اداره کل بهزیستی استان تهران، 20 و 21 تیرماه 1396.
 97. تدریس در کارگاه آموزشی " مهارت های ارتباطی"، ویژه مدیران معاونت عملیات شرکت نفت و گاز پارس، عسلویه، 14 و 15 تیرماه 1396.
 98. تدریس در کارگاه آموزشی " مهارت های ارتباطی"، ویژه مدیران معاونت عملیات شرکت نفت و گاز پارس، عسلویه، 3 و 4 خردادماه 1396.
 99. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی"، ویژه روانشناسان و مشاوران آموزش و پرورش یزد، 28 اردیبهشت ماه 1396.
 100. تدریس در اولین دوره آموزش مقدماتی 50 ساعته " درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد"، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، تهران، شروع از 3 اردیبهشت ماه 1396.
 101. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی "، ویژه همیاران سلامت روان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دفتر مشاوره و سلامت، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، 30 فروردین 1396.
 102. تدریس در کارگاه آموزشی "فنون حل تعارض زوجین"، کرج، ویژه کارشناسان مراکز مشاوره سازمان بهزیستی استان البرز، 19 اسفندماه 1395.
 103. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تهران، دانشگاه الزهرا، به دعوت انجمن دانشجویی روان‌شناسی دانشگاه الزهرا، 5 اسفندماه 1395.
 104. تدریس در کارگاه آموزشی "کنترل هیجان های منفی و خشم"، تهران، دانشگاه تهران، کارکنان دانشکده جغرافیا، برگزار کننده مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران شعبه دانشکده جغرافیا، 30 بهمن ماه ۱۳۹۵.
 105. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی "، ویژه رابطین تخصصی پیشگیری از رفتارهای خودکشی در مدارس، دفتر سلامت روانی، اجتماعی مدارس، وزارت بهداشت، 6 بهمن 1395.
 106. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی "، ویژه کارشناسان پیشگیری سازمان بهزیستی در استان­های همدان، کرمانشاه، کردستان، ایلام و البرز تهران، اداره کل بهزیستی همدان، 22 و 23 دیماه 1395.
 107. تدریس در کارگاه آموزشی " مصاحبه انگیزشی"، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، تهران، 17 دی­ماه 1395.
 108. تدریس در کارگاه آموزشی " مصاحبه انگیزشی"، دانشکده مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 9 دی­ماه 1395.
 109. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی"، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 19 آذرماه 1395.
 110. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی"، ویژه روانشناسان دانشگاه علوم پزشکی ساوه، 18 آذرماه 1395.
 111. تدریس در کارگاه آموزشی " مصاحبه انگیزشی"، ویژه کارشناسان مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 12 آبان­ماه 1395.
 112. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی "، ویژه کارشناسان سازمان بهزیستی استان تهران، 26 آبان­ماه 1395.
 113. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی "، ویژه کارشناسان مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، 13 آبان­ماه 1395.
 114. تدریس در کارگاه آموزشی " اخلاق حرفه‌‌ای"، ویژه کارشناسان مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، 12 آبان­ماه 1395.
 115. تدریس در کارگاه آموزشی 5 روزه " تربیت مدرسان آموزش مهارت­های زندگی"، ویژه روانشناسان و مددکاران شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، عسلویه، 5 تا 7 و 20 تا 21 آبان­ماه 1395.
 116. تدریس در کارگاه آموزشی " مصاحبه انگیزشی"، ویژه کارشناسان مراکز مشاوره دانشجویی منطقه چهار کشور، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه بوعلی سینای همدان، 8 مهرماه 1395.
 117. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی"، ویژه کارشناسان مراکز مشاوره دانشجویی منطقه چهار کشور، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه بوعلی سینای همدان، 8 مهرماه 1395.
 118. تدریس در دومین دوره آموزشی ۵۰ ساعته "دوره جامع آموزش رفتاردرمانی شناختی"، تهران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، شروع دوره از 28 شهریور ۱۳۹۵.
 119. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی "، ویژه کارشناسان بهداشت روانی مرکز بهداشت استان آذربایجانشرقی، 24 شهریور ماه 1395.
 120. تدریس در کارگاه آموزشی "درمان گام به گام اختلالات خلقی"، کرمان، دانشگاه باهنر کرمان، کارشناسان منطقه هشت مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه­های کشور، ۱۷ و ۱۸ شهریور ۱۳۹۵.
 121. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی"، کارگاه کشوری برنامه حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد در طرح تحول نظام سلامت، ویژه کارشناس مسئولان دفاتر مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی کشور، چالوس، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 15 شهریورماه ۱۳۹۵.
 122. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی و دیگر مداخلات موثر در مدیریت خشونت خانگی: ویژه قربانیان و افراد سوء رفتارکننده"، کارگاه کشوری کارشناسان خانه های امن سازمان بهزیستی کشور، اداره کل بهزیستی استان آذربایجانشرقی، تبریز، 13 و 14 شهریور ماه 1395.
 123. تدریس در کارگاه آموزشی "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)"، رشت، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره گیلان، ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۳۹۵.
 124. تدریس مبانی و رفتار درمانی شناختی افسردگی در "دوره جامع آموزش رفتاردرمانی شناختی"، رشت، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره گیلان، ۳۱ تیرماه و ۱ مردادماه ۱۳۹۵.
 125. تدریس در کارگاه آموزشی "کنترل هیجان های منفی و خشم"، تهران، دانشگاه تهران، کارکنان دانشکده حقوق و علوم سیاسی، برگزار کننده مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران شعبه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۵.
 126. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی "، رشت، اداره کل بهزیستی استان گیلان، ۲۷ و ۲۸ تیرماه ۱۳۹۵.
 127. تدریس در اولین دوره آموزشی ۵۰ ساعته "دوره جامع آموزش رفتاردرمانی شناختی"، تهران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، شروع دوره از ۱۸ فروردین ۱۳۹۵.
 128. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تهران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۴.
 129. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، تهران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۴.
 130. تدریس در کارگاه آموزشی "درمان گام به گام اختلالات خلقی"، کرمانشاه، دانشگاه رازی کرمانشاه، کارشناسان منطقه هشت مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه­های کشور، ۲۳ و ۲۴ دیماه ۱۳۹۴.
 131. تدریس در کارگاه آموزشی "درمان گام به گام اختلالات خلقی"، سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری، کارشناسان منطقه سه مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه­های کشور، ۱۷ و ۱۸ دیماه ۱۳۹۴.
 132. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران، کارشناسان مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران، ۱۰ دیماه ۱۳۹۴.
 133. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، بابلسر، ۲۷ آذرماه ۱۳۹۴.
 134. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، مشهد، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره استان مهر، ۱۳ آذرماه ۱۳۹۴.
 135. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، یزد، سازمان بهزیستی یزد، ویژه کارشناسان خانه­های سلامت، ۶ و ۷ آبان ماه ۱۳۹۴.
 136. تدریس در کارگاه آموزشی "جایگاه روحانیون در ارتقای بهداشت روانی دانشجویان"، تبریز، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز، ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۴.
 137. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تهران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، ۹ مرداد ماه ۱۳۹۴.
 138. تدریس در کارگاه آموزشی "استراتژی­های شناختی رفتاری در بحران: با تاکید بر خودکشی، تجاوز جنسی و خشونت خانگی "، کرمانشاه، روانشناسان و مشاوران اورژانس اجتماعی (۱۲۳) سراسر کشور، ۲۰ و ۲۱ خردادماه ۱۳۹۴.
 139. تدریس در کارگاه آموزشی "استراتژی­های شناختی رفتاری در بحران: با تاکید بر خودکشی، تجاوز جنسی و خشونت خانگی"، خراسان رضوی (مشهد)، روانشناسان اورژانس اجتماعی (۱۲۳) سراسر کشور، ۶ و ۷ خردادماه ۱۳۹۴.
 140. تدریس در کارگاه آموزشی " شکست عاطفی: تشخیص و مداخله"، تهران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴.
 141. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شاهد، مسولان خوابگاه ها و حراست دانشگاه الزهرا، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴.
 142. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه الزهرا، کارشناسان مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه الزهرا، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴.
 143. تدریس در کارگاه آموزشی "رفتار درمانی شناختی افسردگی"، رشت، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره گیلان، ۳۰ و ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۴.
 144. تدریس در کارگاه آموزشی "رفتار درمانی شناختی افسردگی"، تهران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، ۲۰ و ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۴.
 145. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران، کارشناسان مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران، ۳۰ بهمن ۹۳.
 146. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تهران، انجمن روان‌شناسی ایران، ۸ بهمن ماه ۱۳۹۳.
 147. تدریس در کارگاه آموزشی "نقش استادان در ارتقای بهداشت روانی دانشجویان"، تبریز، ویژه استادان دانشگاه صنعتی سهند، ۵ بهمن ۹۳.
 148. تدریس در کارگاه آموزشی "رفتار درمانی شناختی افسردگی"، تهران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، ۳ و ۴ بهمن ماه ۱۳۹۳.
 149. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران، کارشناسان مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه­های منطقه ۱ کشور، دوم بهمن ۹۳.
 150. تدریس در کارگاه آموزشی " مصاحبه انگیزشی "، تهران، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران، کارشناسان مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه­های منطقه ۱ کشور، اول بهمن ۹۳.
 151. تدریس در کارگاه آموزشی " شکست عاطفی: تشخیص و مداخله"، تهران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، ۱۱ دی ماه ۱۳۹۳.
 152. تدریس در کارگاه آموزشی " مصاحبه انگیزشی "، مشهد، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، ۶ آذر ماه ۱۳۹۳.
 153. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی"، مشهد، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، ۵ آذر ماه ۱۳۹۳.
 154. تدریس در کارگاه آموزشی " مصاحبه انگیزشی "، رشت، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره گیلان، ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳.
 155. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی"، رشت، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره گیلان، ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۳.
 156. تدریس در کارگاه آموزشی "شکست های عاطفی در دانشجویان: ارزیابی و مداخله"، یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، ۲۱ و ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳.
 157. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تهران، کلینیک دانشگاه الزهرا، اول آبان ماه ۱۳۹۳.
 158. تدریس در کارگاه آموزشی "رفتار درمانی شناختی: مبانی و افسردگی"، سیرجان، ۲۳ الی ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۳.
 159. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تهران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۳.
 160. تدریس در کارگاه آموزشی "رفتار درمانی شناختی افسردگی"، تهران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، ۳ و ۴ مهر ماه ۱۳۹۳.
 161. تدریس در کارگاه آموزشی "رفتار درمانی شناختی افسردگی"، رشت، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره گیلان، ۲۷ و ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۳.
 162. تدریس در کارگاه آموزشی " مهارت­های زندگی"، تبریز، دانشگاه علوم پزشکی، اداره بهداشت، ویژه فرزندان کادر، چهارشنبه و پنجشنبه، ۵ و ۶ شهریور ۱۳۹۳.
 163. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی"، اصفهان، انجمن روان‌شناسی ایران، شعبه اصفهان، جمعه، ۲۴ مردادماه ۱۳۹۳.
 164. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، اصفهان، انجمن روان‌شناسی ایران، شعبه اصفهان، پنجشنبه، ۲۳ مردادماه ۱۳۹۳.
 165. تدریس در کارگاه آموزشی " اخلاق حرفه‌­ای روانشناسان و مشاوران "، تهران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۳.
 166. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تهران، انجمن روان‌شناسی ایران، شنبه، ۱۸ مردادماه ۱۳۹۳.
 167. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی"، تهران، انجمن روان‌شناسی ایران، سه­شنبه، ۱۴ مردادماه ۱۳۹۳.
 168. تدریس در کارگاه آموزشی "رفتار درمانی شناختی افسردگی"، تهران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، ۲ و ۳ مرداد ماه ۱۳۹۳.
 169. تدریس در کارگاه آموزشی " اخلاق حرفه‌‌ای روانشناسان و مشاوران"، تهران، انجمن روان‌شناسی ایران، پنجشنبه، ۸ خردادماه ۱۳۹۳.
 170. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی"، تهران، انجمن روان‌شناسی ایران، پنجشنبه، ۴ اردیبهشت­ماه ۱۳۹۳.
 171. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تهران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره آرمانا، ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۳.
 172. تدریس در کارگاه آموزشی "رفتار درمانی شناختی افسردگی"، تهران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۳.
 173. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، ساری، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره بامداد، پنجشنبه، ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۲.
 174. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تهران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۲.
 175. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تبریز، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره آذربایجانشرقی، جمعه، ۲ اسفندماه ۱۳۹۲.
 176. تدریس در کارگاه آموزشی "رفتاردرمانی شناختی افسردگی"، تهران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، ۳ و ۴ بهمن ماه ۱۳۹۲.
 177. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی"، رشت، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره استان گیلان، پنجشنبه، ۲۶ دی­ماه ۱۳۹۲.
 178. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تهران، انجمن روان‌شناسی ایران، پنجشنبه، 28 آذرماه 1392.
 179. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخله در بحران خودکشی"، تهران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، 8 آذرماه 1392.
 180. تدریس در کارگاه آموزشی " مداخله در بحران خودکشی"، تبریز، هلال احمر، جمعه، ۱ آذرماه ۱۳۹۲.
 181. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تهران، دانشگاه علامه طبایی، چهارشنبه­ها، ۲۹ آبان ماه و ۶ آذرماه ۱۳۹۲.
 182. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخلات فوری در بحران خودکشی"، سنندج، ویژه کارشناسان ۱۲۳، سازمان بهزیستی کل کشور با میزبانی بهزیستی استان کردستان، چهارشنبه و پنجشنبه، ۸ و ۹ آبان­ماه ۱۳۹۲.
 183. تدریس در کارگاه آموزشی "اخلاق حرفه‌‌ای روانشناسان و مشاوران"، تهران، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، ۱۹ مهرماه ۱۳۹۲.
 184. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، رشت، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره استان گیلان، پنجشنبه، ۱۱ مهرماه ۱۳۹۲.
 185. تدریس در کارگاه آموزشی "مداخلات فوری در بحران خودکشی"، بیرجند، ویژه کارشناسان ۱۲۳، سازمان بهزیستی کل کشور با میزبانی بهزیستی استان خراسان جنوبی، چهارشنبه و پنجشنبه، ۱۲ و ۱۳ شهریور ۱۳۹۲.
 186. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، گرگان، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره استان گلستان، پنجشنبه، ۷ شهریور ۱۳۹۲.
 187. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تبریز، هلال احمر و نمایندگی انجمن روان‌شناسی بالینی ایران، جمعه، ۱ شهریورماه ۱۳۹۲.
 188. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تهران، انجمن روان‌شناسی ایران، چهارشنبه، ۳۰ مردادماه ۱۳۹۲.
 189. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، تهران، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، چهارشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۱.
 190. تدریس در کارگاه آموزشی "مدیریت خشم"، ویژه سرپرستاران بیمارستان آتیه، ۹ و ۱۰ آبان، ۱۴ آذر و ۱۹ دی­ماه ۱۳۹۱.
 191. هدایت و مدیریت بر تدریس بیش از ۲۰ کارگاه­ آموزشی "مدیریت خشم"، ویژه کادر بیمارستان دکتر شریعتی، از مردادماه تا دی ماه ۱۳۹۱.
 192. تدریس در کارگاه آموزشی "بهداشت روانی"، دوره تربیت مشاور دینی نمایندگان نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه های تهران، دانشگاه تهران، ۶ مهر ۱۳۹۱.
 193. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، انجمن روان‌شناسی ایران، ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۱.
 194. تدریس در کارگاه آموزشی "رفتار درمانی شناختی"، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۱.
 195. تدریس در کارگاه آموزشی " مهارت‌های مداخله‌ای در کار با نوجوانان دارای اختلال رفتار"، ویژه مربیان مراکز بازپروری و خانه های سلامت سازمان بهزیستی کشور، تبریز، ۲۶ تیرماه ۱۳۹۱.
 196. تدریس در کارگاه آموزشی "بهداشت روانی"، دوره تربیت مشاور دینی نمایندگان نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه های تبریز، دانشگاه تبریز، ۲۲ تیر ۱۳۹۱.
 197. تدریس در کارگاه آموزشی "آسیب­شناسی روانی و روش­های موثر درمان"، دوره تربیت مشاور دینی نمایندگان نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه های تهران، دانشگاه تهران، ۱۸ تیر ۱۳۹۱.
 198. تدریس در کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی"، ساری، نمایندگی انجمن روان‌شناسی ایران، ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱.
 199. تدریس در کارگاه آموزشی "درمان شناختی رفتاری برای بیماری های مزمن پزشکی"، انجمن روان‌شناسی ایران، ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۰.
 200. تدریس در دوره آموزشی "اخلاق در پژوهش "، ویژه دبیران شوراهای تحقیقات و کارشناسان مطالعات سازمان زندان­ها، ۲۸ آذرماه ۱۳۹۰.
 201. تدریس در کارگاه آموزشی "کارگاه رفتار درمانی شناختی افراد مبتلا به سرطان "، اولین کنگره ملی روانشناسان و مشاوران، برگزار شده توسط سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، ۵ اسفند ۱۳۸۹.
 202. تدریس در کارگاه آموزشی "کارگاه رفتار درمانی شناختی افراد مبتلا به سرطان "، سومین کنگره بین­المللی مراقبت­های حمایتی و تسکینی سرطان، ۱۵ دی ماه ۱۳۸۹.
 203. تدریس در کارگاه‌ آموزشی "مصاحبۀ انگیزشی"، انجمن روان‌شناسی ایران، ۲۸ شهریور ۱۳۸۹.
 204. تدریس در کارگاه آموزشی "ارتقای سلامت روانی دانشجویان خوابگاهی با رویکرد اجتماع­نگر، و با تاکید بر نهضت داوطلبی"، دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و مرکز مشاوره دانشگاه تهران، ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹.
 205. تدریس در کارگاه آموزشی "روان‌شناسی سرطان، با تاکید بر مداخلات شناختی- رفتاری"، انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹.
 206. تدریس در کارگاه آموزشی "سرطان و روان‌شناسی"، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دی‌ماه ۱۳۸۷.
 207. تدریس در کارگاه‌ آموزشی "مصاحبۀ انگیزشی در روان‌شناسی سلامت"، انجمن روان‌شناسی ایران، آذرماه ۱۳۸۷.
 208. تدریس در كارگاه آموزشی "آشنایی با آمار و نرم‌افزار SPSS" برای كارشناسان كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان سراسر كشور، ۱۰ الی ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۸۶ و ۲۰ الی ۲۳ آذر‌ماه ۱۳۸۶.
 209. تدریس در کارگاه‌های آموزشی "درمان رفتاری- شناختی گروهی"، برای بیماران دیابتی انجمن دیابت ایران و انستیتو غدد و متابولیسم، بهار و تابستان ۱۳۸۶.
 210. تدریس در کارگاه‌های آموزشی "مصاحبه انگیزشی گروهی"، برای بیماران دیابتی انجمن دیابت ایران و انستیتو غدد و متابولیسم، بهار و تابستان ۱۳۸۶.
 211. تدریس و سخنرانی در بیش از ۲۰ کارگاه آموزشی با عناوینی نظیر "مشاوره‌ و آموزش پیش از ازدواج"،" نیازسنجی از طریق گروه متمركز"، "مهارت‌های ارتباطی"، "پیشگیری و مداخلات در مصرف مواد"، " بهداشت روانی خوابگاههای دانشجویی"، و.. برای کارشناسان مراکز مشاوره دانشجویی و رابطین تخصصی پیشگیری از مصرف مواد، برگزار شده توسط دفترمرکزی مشاوره و مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاهها در فاصله زمانی مهر ۱۳۸۲ تا مهر ۱۳۸۵،
 212. تدریس در كارگاه آموزشی "اقدام‌پژوهی" ویژه كارشناسان دفتر آموزش و پرورش فنی حرفه‌ای، دی­ماه ۱۳۸۳.
 213. تدریس در کارگاه آموزشی"کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل آماری" برای اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان، مهر ۱۳۸۲.
 214. تدریس درکارگاه آموزشی"خدمات راهنمایی و مشاوره و مشکلات روان‌شناختی دانشجویان" برای اساتید و مدیران گروههای معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور، رودهن، ۹/۶/۱۳۸۲.
 215. تدریس درکارگاه آموزشی "کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل آماری"، برای برگزیدگان دوره های تربیت مدرسان پژوهشگری سراسرکشور، پژوهشکده تعلیم و تربیت، ۱۳۸۱.
 216. تدریس درکارگاه آموزشی"روش تحقیق و کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل آماری"، دوره پژوهشگری آموزش و پروش استان ایلام (دبیران دارای مدرک کارشناسی ارشد)، ۱۳۸۰.
 217. تدریس در کارگاه‌های آموزشی "روش تحقیق" و "SPSS" برای دوره های پژوهشیاری و پژوهشگری آموزش و پرورش استانهای آذربایجانشرقی، اردبیل، زنجان و کردستان در سال‌های ۸۰-۱۳۷۶.
 218. تدریس در کارگاه آموزشی "روش تحقیق" برای اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز، ۱۳۷۹.

 

کارگاه های آموزشی برگزار شده دکتر پورشریفی