یادداشت های دکتر حمید پورشریفی

کتاب «ارتقاء کیفیت زندگی در پایان عمر: مداخلات شناختی - رفتاری» منتشر شد

به ویراستاری دکتر حمید پورشریفی، ترجمه ابراهیم اکبری، دکتر زینب عظیمی و احمد امیری و توسط انتشارات ارجمند

مدیر سایت 0 244 امتیاز مطلب: 5/0
RSS

کارگاه ها و دوره های آموزشی دکتر حمید پورشریفی