X

Dr. Hamid Poursharifi پرتال شخصی دکتر حمید پورشریفی، دانشیار روانشناسی سلامت

یادداشت های دکتر حمید پورشریفی

چرا مدیران سازمان نظام روان‌شناسی، اراده ای برای شفافیت سازی امور سازمان ندارند؟

دکتر حمید پورشریفی، 5 شهریور 1399

مدیر سایت 0 106 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

سپاس از مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی

دکتر حمید پورشریفی، چهارم شهریور 1399

مدیر سایت 0 30 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

اعتبارگذاری شاغلان در حرفۀ روان‌شناسی: معرفی اولیۀ «مدل پنج رنگی»

دکتر حمید پورشریفی، بحث ویژۀ خبرنامۀ انجمن روان‌شناسی ایران، تابستان 1399

مدیر سایت 0 34 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

به جای رفع آسیب‌ها، نقادان به دادگاه کشانده شدند! هنوز هم دیرنشده است، حرفه را دریابید.

سیاست‌گذاران و مسئولان سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره! آسیب‌های درونی، خطرناک‌تر از تهدیدهای بیرونی است.

مدیر سایت 0 29 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
RSS
کارگاه ها و دوره های آموزشی دکتر حمید پورشریفی