مقاله های دکتر پورشریفی

برازش روابط علی – ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و اجبار والدینی با واسطه گری همدلی شناختی و عاطفی

مدیر سایت 0 571 امتیاز مطلب: 2/5
بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج؛ پورشریفی، حمید و عندلیب کورایم، مرتضی. (زیرچاپ). برازش روابط علی – ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و اجبار والدینی با واسطه گری همدلی شناختی و عاطفی. شناخت اجتماعی

هنجاریابی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدید نظر شده در بین جمعیت خلافکار تهران

مدیر سایت 0 488 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج؛ پورشریفی، حمید و عندلیب کورایم، مرتضی. (زیرچاپ). هنجاریابی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدید نظر شده در بین جمعیت خلافکار تهران. فصلنامه علمی- پژوهشی اندازه گیری تربیتی

سوگیری شناختی، حساسیت اضطراب و راهبردهای مقابله ای در مدل نشانه های اضطراب کودکان مقطع ابتدایی: مدل یابی معادلات ساختاری

مدیر سایت 0 420 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
زینالی، شیرین؛ پورشریفی، حمید؛ باباپور خیرالدین، جلیل؛ محمود علیلو، مجید و خانجانی، زینب. (زیر چاپ). سوگیری شناختی، حساسیت اضطراب و راهبردهای مقابله­ای در مدل نشانه­های اضطراب کودکان مقطع ابتدایی: مدل­یابی معادلات ساختاری. فصلنامه روان­شناسی مدرسه

مدل ساختاری برای تبیین افسردگی پس از تشخیص سرطان روده: بر اساس ادراک بیماری و حمایت اجتماعی

مدیر سایت 0 543 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
اقبالی، حسین؛ پورشریفی، حمید؛ احدی، حسن و عشایری، حسین. (زیر چاپ). مدل ساختاری برای تبیین افسردگی پس از تشخیص سرطان روده: بر اساس ادراک بیماری و حمایت اجتماعی. مجله ایرانی پژوهش­های بالینی

پیش بینی کننده های روان شناختی رضایت از زندگی در دانش آموزان و والدین

مدیر سایت 0 518 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
ورمقانی، حمیرا و پورشریفی، حمید. (زیر چاپ). پیش­ بینی کننده­ های روان­شناختی رضایت از زندگی در دانش­ آموزان و والدین. فصلنامه نوین روان­شناختی دانشگاه تبریز

پیش بینی بیماری قلبی بر اساس عوامل شخصیتی و عوامل خطر روان شناختی

مدیر سایت 0 340 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
حسین­پور، محمدرضا و پورشریفی، حمید. (زیر چاپ). پیش­بینی بیماری قلبی بر اساس عوامل شخصیتی و عوامل خطر روان­شناختی. مجله پژوهش­های تحلیلی در طب بالینی
RSS

DnnForge - NewsArticles


مقاله های علمی - پژوهشی

مقاله های علمی - پژوهشی
03
چکیده: آذری، شیدا؛ پورشریفی، حمید؛ فتی، لادن دریافت pdf
02
چکیده: بشارت، محمدعلی؛ عزیزی، کورش؛ پورشریفی، حمید. (1390). خانواده پژوهی، 7، 2، 160-145. دریافت.pdf
02
چکیده:  امیری پیچا کلایی، احمد؛ پورشریفی، حمید؛ قاسمی­پور، عبدالله. (1390). مجله پزشکی ارومیه، 23، 4، 362-354.  دریافت.pdf
02
چکیده:  اكبري، ابراهيم؛ خانجانی، زينب؛ پورشريفي، حميد؛ محمود عليلو، مجيد؛ عظيمي، زينب(1391). مجله روانشناسی بالینی، 4، ۳، 101-87. دریافت .pdf
02
چکیده: یعقوبی، حسن؛ حسن آبادی، حمیدرضا؛ پیروی، حمید؛ پورشریفی، حمید؛ اکبری زردخانه، سعید؛ حمیدپور، حسن؛ صبحی­قراملکی، ناصر؛ هادوی، اصغر؛ کاویان، زهرا؛ حشمتی، محمدرضا؛ رضوی، مرضیه. (1392). . فرهنگ در دانشگاه اسلامی 7، 3، 2، 216-187. دریافت.pdf
02
چکیده:  صالحی، سپیده؛ پورشریفی، حمید؛ بیدادیان، مریم. (1393). مجله پزشکی ارومیه، 25، 5، 381- 373 دریافت.pdf
02
چکیده:  پورشریفی، حمید؛ مبعث زمانی، مریم. (1392). فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 8، 31، 39-27 دریافت.pdf
02
چکیده: پورشریفی، حمید؛ هاشمی نصرت آباد، تورج؛ احمدی، محمد. (1393).  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 9، 2، 58-49 دریافت.pdf
02
چکیده:  پیمان­ نیا، بهرام؛ پورشریفی، حمید؛ محمود علیلو، مجید. (1392).  مجله دست­آوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز، 4، 3 (20)، 2، 160-141 دریافت.pdf
02
چکیده: نبی زاده چپانه، قسیم؛ پورشریفی، حمید؛ فرنام، علیرضا؛ قادری، هاله؛ انصاری زنگکانی، بهجت؛ شیرعلی زاده، نرمین. (1393). مجله روانشناسی بالینی، 6، 2(22)، 28-13 دریافت.pdf
02
چکیده:  خانجانی، زینب؛ پورشریفی، حمید؛ ماشینچی عباسی، نعیمه؛ هاشمی، تورج. (1392).  روانشناسی سلامت- فصلنامه علمی پژوهشی، 2، 2، 77-62 دریافت.pdf
02
چکیده: هاشمي، تورج؛ محمودعليلو، مجيد؛ پورشريفي، حميد؛ بيرامي، منصور؛ نعمتي سوگلي تپه، فاطمه. (1392). روان­شناسي باليني; 5، 2 (پياپي 18)،89-99. دریافت .pdf
02
چکیده: فرهمندمهر، زهره؛ محمودعلیلو، مجید؛ پورشریفی، حمید. (1393) دریافت.pdf
02
چکیده: فهیمی، صمد؛ محمود علیلو، مجید؛ رحیم خانلی، معصومه؛ فخاری، علی؛ پورشریفی، حمید. (1392) دریافت.pdf
01
چکیده: اسدی مجره، سامره؛ بخشی پور رودسری، عباس؛ پورشریفی، حمید. (1392).  دریافت pdf
01
چکیده: اکبری زردخانه، سعید؛ سهرابی، فرامرز؛ ترقی جاه، صدیقه؛ پورشریفی، حمید؛ طارمیان، فرهاد؛ پیروی، حمید؛ فلسفس نژاد، محمدرضا؛ یعقوبی، حمید؛ رمضانی، ولی الله دریافت .pdf
12
چکیده: مداحي، سميه؛ محمودعليلو، مجيد؛ پورشريفي، حميد. (1392). زن و مطالعات خانواده ; 4(13):125-139.  دریافت.pdf
12
چکیده:  Alipour, A., Zare, H., Poursharifi, H., Aerab Sheibani, Kh. , Afkhami Ardekani, M. (2012).  Iranian J Publ Health, 4, 12, 76-80  دریافت .pdf
12
چکیده: Arab Sheibani, Kh., Alipor, A., Poursharifi, H., Zare, H.(2013) ،  Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 15, 29-33 دریافت.pdf
15
چکیده:   زارع، حسین؛ علیپور، احمد؛ پورشریفی، حمید؛ افخمی اردکانی، محمد؛ اعراب شیبانی، خدیجه.(1391). دوفصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، 1، 2، 52-41 دریافت .pdf
15
چکیده: افخمی اردکانی، محمد؛ زارع، حسین؛ علیپور، احمد؛ پورشریفی، حمید؛ اعراب شیبانی، خدیجه. (1391). مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، 20، 6، 813-805 دریافت .pdf
15
چکیده: پورشریفی، حمید؛ علیپور، احمد؛ زارع، حسین؛ افخمی اردکانی، محمد؛ اعراب شیبانی، خدیجه. (1392). نقش تیپ شخصیتی در تاثیر استرس بر هموگلوبین گلیکوزیله و کورتیزول در زنان دیابتی نوع دو. فصلنامه افق دانش، 19، 1، 51-48 دریافت .pdf
13
چکیده:   قاسمی پور، یدالله ؛ بهرامی احسان، هادی ؛عباس پور، سمیه ؛ پورشريفي، حميد . (1391).  مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 18، 4،  283-276. دریافت .pdf
13
چکیده:  فخاری، علی ؛ فهیمی، صمد؛ رحیم خانلی، معصومه؛ پورشریفی، حمید؛ محمود عليلو، مجيد. (۱۳92).  مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تبریز، 35، 2، 71-63 دریافت .pdf
13
چکیده: باباپور خیرالدین، جلیل؛ پورشريفي، حميد ؛ هاشمی، تورج و احمدی، عزت اله. (1391). مجله روانشناسی مدرسه ، 1، 4،  38-23. دریافت .pdf
13
چکیده:  آذری ،شیدا ؛ پورشريفي، حميد؛ فتی، لادن (1391) ، مجله علوم رفتاری، 6، 4، 382-377 دریافت.pdf
13
چکیده: اصغرزاده سلماسي، فرزانه ؛ پورشریفی، حمید . (1390).   فصلنامه علوم تربیتی ،4، 14، 24-13  دریافت .pdf
13
چکیده: اسدي مجره، سامره؛ عابديني، مريم؛ پورشريفي، حميد؛ نيكوكار، مهناز(1391).  مجله روانشناسی بالینی، 4، 4 ،91-83  دریافت pdf
06
چکیده: امیری پیچاکلایی، احمد ؛ خانجانی ، زینب ؛ پورشريفي، حميد ؛عظیمی، زینب؛ فهیمی، صمد؛ اكبري، ابراهيم ؛ محمود عليلو، مجيد  و قاسم­پور، عبدالله (1391) .   فصلنامه علمی – پژوهشی اندیشه و رفتار، 6، 23، 30-21 دریافت.pdf
06
چکیده:  دریافت pdf اكبري، ابراهيم؛ خانجانی، زينب؛ پورشريفي، حميد ؛ محمود عليلو، مجيد؛ عظيمي، زينب(1391) .        مجله روانشناسی بالینی، 4، ۳، 101-87.
06
چکیده: دریافت .pdf اكبري، ابراهيم ؛ محمود عليلو، مجيد ؛خانجانی، زينب ؛ پورشريفي، حميد ؛ فهیمی، صمد ؛ امیري پیچاکلایی، احمد ؛ عظیمی، زینب. (1391)  مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 18، 3،  194-184. 
02
چکیده: احمدی ،حامد ؛ پورشريفي، حميد . (1392).  دوفصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، 2،3، 18-6 دریافت pdf
دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi