یاداشت های اجتماعی - حرفه ای دکتر حمید پورشریفی

مدیر سایت
/ دسته بندی ها: یادداشت

کدام مجمع عمومی در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به لحاظ قانونی قابل توجیه است:

با حضور مستقیم #اعضای_سازمان یا با حضور #اعضای_شوراهای_استانی؟

کدام مجمع عمومی در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به لحاظ قانونی قابل توجیه است:

با حضور مستقیم #اعضای_سازمان یا با حضور #اعضای_شوراهای_استانی؟

 

📣 دکتر حمید پورشریفی، عضو شورای مرکزی دوره سوم و معاون سابق پارلمانی، حقوقی و استانهای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

 

 

💠 #مجمع_عمومی بر دو نوع عادی و فوق العاده برگزار می شود.

💠 #مجمع_عمومی_فوق العاده در شرایط خاص توسط #بازرسان برگزار می شود. بر این اساس است که با توجه به «مشکلات جدی سازمان و ناکارآمدی شورای مرکزی در حل این مسائل»، هیات بازرسان نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده (#نوبت_اول) به تاریخ 26 اسفند ماه  1396 اقدام نمود و #نوبت_دوم این مجمع #سی_و_یک_فروردین_1397  از ساعت 9 الی 12 با تاکید بر #بند2_ماده14_قانون_تشکیل_سازمان_نظام_روانشناسی_و_مشاوره و با حضور مستقیم اعضای سازمان در #دانشکده_روانشناسی_و_علوم_تربیتی_دانشگاه_تهران برگزار خواهد شد.

🔸 مجمعی که توسط #انجمنهای_علمی_روانشناسی_و_مشاوره و نیز جمعی از #استادان_برجسته_روانشناسی_و_مشاوره کشور، مورد حمایت قرار گرفته است. متن این حمایت ها در #کانال_کمپینهای_احیای_سازمان_نظام_روانشناسی_و_مشاوره درجه شده (https://t.me/Campaigns ) و نسخه ای از آنها به کانال شخصی اینجانب ( https://t.me/DrPoursharifi) فوروارد شده است.

🔸 مجمعی که حضور در آن برای #آینده_روانشناسی_و_مشاوره تعیین کننده است و هر گونه #کم_توجهی به آن به لحاظ حرفه ای #تبعات_ناخوشایند_درازمدتی خواهد داشت.

 

💠 #مجمع_عمومی_عادی که از بدو تاسیس سازمان تاکنون مورد غفلت قرار گرفته بود، در واکنش به مجمع عمومی فوق العاده دردستور کار شورای مرکزی قرار گرفت و شورای مرکزی به تاریخ 20 فروردین 1397 مصوب نمود که مجمع عمومی مهرماه با حضور #اعضای_شوراهای_استانی برگزار می شود؛ امری که بحث انگیز است.

🔸 جدا از اینکه برگزاری #مجمع_عمومی_مهرماه ، که منوط به برگزاری چندین انتخابات شوراهای استانی قبل از آن می باشد به نوعی #خریدن_زمان توسط #مسئولان_اجرایی برای #تداوم_آسیبها محسوب می شود، در عین حال، شکل برگزاری آن یعنی با حضور اعضای شوراهای استانی #نقدهای_جدی و عمدتا #نقدهای_قانونی را به دنبال دارد که در زیر به هفت مورد از این نقدها پرداخته شده است. مواردی که امید می رود مورد توجه اعضای سازمان و به ویژه اعضای مستقل شورای مرکزی قرار گیرد.

 

  1. مجمع عمومی، شورای مرکزی و «شعب شوراي مركزي در مناطق» که در حال حاضر تحت عنوان «شوراهای استانی» فعالیت می کنند سه رکن از ارکان ششگانه سازمان نظام هستند و مگر می شود مجمع عمومی که یک رکن مستقل است با تجمیع دو رکن مستقل دیگر یعنی شورای مرکزی و شوراهای استانی شکل بگیرد؟

  2. اگر به دلیل سختی فراخوان اعضای سازمان، به #کپی_برداری از سازمان هایی نظیر #نظام_پزشکی مبادرت می شود بایستی به این امر توجه کنیم که تفاوت های جدی بین سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و این سازمان ها وجود دارد: بارزترین تفاوت این است که در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، شورای مرکزی با رای مستقیم اعضای سازمان انتخاب می شوند در حالی که شورای عالی سازمان نظام پزشکی از نمایندگان شهرستان و استان ها تشکیل شده است، به طوری که در تبصره 6 ماده 8 قانون نظام پزشکی آمده است « كليه اعضاي انتخابي شورایعالی می بایست در انتخابات هيأت مديره شهرستانها شركت و انتخاب شده باشند.»

  3. با فرض اینکه مجاز باشیم به جای حضور مستقیم اعضا، از نمایندگان آنها در مجمع عمومی استفاده کنیم و اگر قرار است کپی برداری از سازمان نظام پزشکی داشته باشیم بهتر است به ماده 6 قانون آن نظام توجه کنیم که در تعریف مجمع عمومی ذکر کرده است: «هيأت مديره نظام پزشكي هر يك از شهرستانها با توجه به تعداد شرکت کنندگان در انتخابات هيأت مديره شهرستان مذكور، يك يا چند نفر از بين خود را به عنوان نماينده خود براي تشكيل مجمع عمومي به ترتيب زير معرفي م ينمايد». یعنی چنین نیست که از هر استان بدون توجه به تعداد اعضا و یا تعداد شرکت کنندگان در انتخابات افراد برابری تعیین شود. در حالی که در شوراهای استانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، تعداد اعضا چه در استانی که قریب 10 درصد اعضا را دارد و چه در استانی که  قریب 1 درصد اعضا را دارد به طور برابر 5 نفر تعیین شده است.

  4. فارغ از نقدهای قانونی وارد به مجمع عمومیِ متشکل از اعضای شوراهای استانی، اینکه شوراهای استانی حداقل به خاطر مجمع عمومی مورد توجه مسئولان سازمان و شورای مرکزی قرار گرفته است خیلی خوشحال کننده است ولی چرا فقط در این مورد و چرا اینقدر دیر؟ تاکنون چندین بار شوراهای استانی و شورای مرکزی گردهم آمده اند؛ چرا آنها مجمع عمومی تلقی نشده و مسئولان اجرایی سازمان خود را ملزم به ارایه گزارش به ویژه مالی به آنها ندانسته است؟ چرا آیین نامه «نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون های تخصصی تلفیق استانی» که با هزار چالش در شورای مرکزی دوره سوم به تصویب رسید تاکنون عملیاتی نشده است؟ آیین نامه ای که اگر عملیاتی می شد اعضای سازمان به ویژه در استان های برخوردار از استادان عالی مقام مجبور نبودند برای حضور چندباره در کمیسیون های تخصصی و مصاحبه، رنج سفر را پذیرا شده و به تهران بیایند؟

  5. وقتی در مواردی که قانون تشکیل سازمان نظام موردی را  توضیح نداده است، به قانون تجارت استناد می شود، برخی از افراد اعلام میکنند که استناد سازمان به قانون تجارت، قانونی که مبنای عمل حتی انجمن های علمی وزین می باشد، موجب افت شان سازمان می شود، حال این سئوال مطرح می باشد که چطور می شود انجام «فعالیت اقتصادی»، با پول سازمان و بدون اطلاع و مجوز شورای مرکزی با هدف ابراز شده برای ارتقای سرمایه سازمان، کاری تجاری و کسر شان نیست و استناد کردن به قانون تجارت کسر شان هست؟ اختصاص پول سازمان به «فعالیت اقتصادی»، در شرایطی انجام گرفته است که شوراهای استانی در تامین حداقل ها برای اجاره مکان با مشکل جدی مواجه بودند.

  6. مصوبه شورای مرکزی فرض کرده است که تنها با برگزاری انتخابات در تهران که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته و هفت استان که هشت سال است در آن انتخابات نشده است مشکل شوراهای استانی حل می شود در حالی که چون عملا مدتهاست مسئولی استانها را هدایت مستقیم نمی کند از این امر غفلت شده است که در برخی از استانها مشکلاتی نظیر استعفای اعضای شورای استانی وجود دارد و در برخی از استانها، نفر هشتم منتخب، یعنی سومین علی البدل که فقط 5 رای داشته است الان ریاست شورای آن استان را بر عهده دارد.

  7. در مجموع می توان گفت، تنها حسن «مصوبه شورای مرکزی در خصوص در نظر گرفتن شوراهای استانی به عنوان مجمع عمومی» این است که خواسته یا ناخواسته، به شوراهای استانی توجه خواهد شد و انتخابات در استانهایی که رها شده بودند انجام خواهد شد هرچند در این خصوص نیز بیم مهندسی انتخابات استانها وجود دارد چرا که هنوز اطمینان از سلامت اداری احراز نشده و به مواردی نظیر مصوبه 14 تیرماه 1395 شورای مرکزی عمل نشده است، مصوبه ای که قرار بود در کمیته رسیدگی به تخلفات با حضور بازرسان بررسی شود و نتیجه در اولین جلسه بعدی شورای مرکزی مطرح شود. بر خلاف ادعای بعمل آمده توسط یکی از مسئولان اجرایی، تاکنون نه جلسه ای با حضور بازرسان در این خصوص برگزار شده است و نه نتیجه در جلسه شورای مرکزی بررسی شده است.

 با امید بهترین ها برای حرفه ارزشمند روانشناسی و مشاوره

حمید پورشریفی ، 25 فروردین 1397

مطلب قبلی چالش های سازمان نظام روان¬شناسی و مشاوره؛ یک مشکل، یک راه حل
مطلب بعدی انگیزه من از شرکت در مجمع عمومی فوق العاده روز جمعه 31 فروردین چیست؟
چاپ
474 به این مطلب امتیاز دهید:
5/0

دیدگاه خود را درج فرمایید

افزودن دیدگاه

x