متخصصان آموزش دهنده به عموم

خانم عاطفه محمدصادق
0 841

شقایق جلالی

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

RSS
متخصصان آموزش دهنده به عموم

دوباره نگاه کن!

توجه آگاهی (تمرین 6)

مدیر سایت 0 237 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

گاهی توجه ما بی‌اختیار روی موضوعاتی تثبیت می‌شود که در آن لحظه قصد پرداختن به آن را نداریم و این امر درک ما را از غنای زندگی در اینجا و اکنون محدود می‌سازد.

تمرین توجه

توجه آگاهی (تمرین 5)

مدیر سایت 0 268 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست

هر کدام از ما می‌توانیم این سؤال را از خود بپرسیم که تغییرات مغز من (زندگی من) به کدام سمت است: بهتر شدن یا بدتر شدن؟

RSS
12345678910انتها
پیوستن به دریافت کنندگان پیامک های مرکز

  

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های تخصصی 

جهت دریافت اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی

 

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های ویژه عموم

جهت دریافت اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی